TA ČR

Posláním Technologické agentury ČR (TA ČR) je podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Zvláštní pozornost je věnována mezinárodní spolupráci a mezinárodním programům. TA ČR zabezpečuje přípravu a realizaci programů aplikovaného výzkumu, podporuje spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou.

TA ČR vyhlašuje každoročně řadu veřejných soutěží. Aktuální informace pro uchazeče / příjemce podpory v programech TAČR, MV, MPO i MZe jsou zde.    

 

TA ČR vydává newsletter a provozuje HELPDESK.

Mapa inovačního potenciálu ČR INKAVIZ.

Fultextový vyhledávač nejen nad VaV projekty podpořenými ze státního rozpočtu STARFOS.

 

Evropská partnerství jsou nový nástroj unijního programu Horizont Evropa pro mezinárodní spolupráci v kolaborativním výzkumu.

Uchazeči vkládají návrhy projektů v aplikaci SISTA. Pro nové uchazeče je připraven videonávod, jak založit účet v informačním systému SISTA.

 

!!! Povinná publicita projektů podpořených Technologickou agenturou ČR (aktualizace) !!!

Kontaktní osoba

Petr Bažant
Tel: 95155 1684, 602632124
E-mail: petr.bazant@matfyz.cuni.cz

Termíny

 

Kalendář akcí TAČR

 

Výzvy – aktuální možnosti podpory

  • BETA2 - Průběžně otevřen Program veřejných zakázek VaVaI pro potřebu státní správy v letech 2017-2024.
    Aktuální výzvy jsou zveřejněny zde.

 

  • BETA3 - Průběžně otevřen Program veřejných zakázek VaVaI pro potřebu státní správy v letech 2023-2031.
    Aktuální výzvy jsou zveřejněny zde.

 

Alokace PP1 300 mil. Kč, PP2 150 mil Kč
Maximální výše podpory na jeden projekt PP1 12 mil. Kč, PP2 15 mil. Kč
Maximální intenzita podpory PP1 85 %, PP2 75 %
Uchazeči podnik, VO, jiné organizace
Délka řešení projektu PP1 36 měsíců, PP2 48 měsíců
Začátek řešení projektu leden až březen 2025
Nejzazší termín ukončení projektu PP1 únor 2028, PP2 únor 2029
Lhůta pro podání návrhu projektu

25. 4. - 12. 6. 2024

 

Alokace 235 mil. Kč
Maximální intenzita podpory na projekt 75 %
Uchazeči podnik, VO
Maximální výše podpory na projekt 20 mil. Kč
Termín vyhlášení výsledků listopad 2024
Lhůta pro podání návrhu projektu 16. 5. - 17. 7. 2024

 

 

 

 

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení podpory grantů a projektů.