TA ČR

Posláním Technologické agentury ČR (TA ČR) je podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Zvláštní pozornost je věnována mezinárodní spolupráci a mezinárodním programům. TA ČR zabezpečuje přípravu a realizaci programů aplikovaného výzkumu, podporuje spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou.

TA ČR vyhlašuje každoročně řadu veřejných soutěží. Aktuální informace pro uchazeče / příjemce podpory v programech TAČR, MV, MPO i MZe jsou zde.    

 

TA ČR vydává newsletter a provozuje HELPDESK.

Mapa inovačního potenciálu ČR INKAVIZ.

Fultextový vyhledávač nejen nad VaV projekty podpořenými ze státního rozpočtu STARFOS.

 

Evropská partnerství jsou nový nástroj unijního programu Horizont Evropa pro mezinárodní spolupráci v kolaborativním výzkumu.

Uchazeči vkládají návrhy projektů v aplikaci SISTA. Pro nové uchazeče je připraven videonávod, jak založit účet v informačním systému SISTA.

 

!!! Povinná publicita projektů podpořených Technologickou agenturou ČR (aktualizace) !!!

Kontaktní osoba

Petr Bažant
Tel: 95155 1684, 602632124
E-mail: petr.bazant@matfyz.cuni.cz

Termíny

 

Kalendář akcí TAČR

 

Výzvy – aktuální možnosti podpory

  • BETA2 - Průběžně otevřen Program veřejných zakázek VaVaI pro potřebu státní správy v letech 2017-2024.
    Aktuální výzvy jsou zveřejněny zde.

 

  • BETA3 - Průběžně otevřen Program veřejných zakázek VaVaI pro potřebu státní správy v letech 2023-2031.
    Aktuální výzvy jsou zveřejněny zde.

 

Alokace 300 mil. Kč
Maximální výše podpory na projekt 15 mil. Kč
Maximální intenzita podpory na projekt 80 %
Uchazeči VO, podnik (jen jeden návrh na IČO)
Termín vyhlášení výsledků do 30. června 2024
Lhůta pro podání návrhu projektu 23. 11. 2023 - 17. 1. 2024
Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení podpory grantů a projektů.