Grantová agentura UK

Interní Grantová agentura Univerzity Karlovy (GA UK) poskytuje studentům doktorského a magisterského studia podporu v jejich začínající vědecké práci formou financování studentských vědeckých projektů.

 

Opatřením rektora č. 25/2022 bylo vyhlášeno 20. kolo Grantové agentury UK (2023) pro předkládání studentských vědeckých projektů.

 

Soutěž je určena pro studenty magisterského či doktorského studia ve standardní době studia. Předkládat je možné vědecké projekty s délkou řešení 1-3 roky a s rozpočtem max. do výše 300 000 Kč/rok.

Kontaktní osoba

Marie Křížková
Tel.: 95155 1681
E-mail: marie.krizkova@matfyz.cuni.cz

Termíny

Aktivita Interní termín

Konečný termín

Podání přihlášky nového projektu

6. 11. 2022 15. 11. 2022

Podání žádosti o změnu běžícího projektu

27. 11. 2022 30. 11. 2022

Podání žádosti o pokračování projektu

18. 1. 2022 26. 1. 2023
Podání závěrečné zprávy 10. 4.  2023 17. 4. 2023
Školení

Záznam z webináře ze dne 14. 10. 2021

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení podpory grantů a projektů.