PRIMUS

Programové období: od r. 2017
Poslední uzavřená je 7. výzva

Doba řešení projektu: nejvýše 4 roky
Max. podpora ročně: 3 mil. Kč

Hlavní řešitel: s ukončeným doktorským studiem (nejvýše 8 let od ukončení)
Ostatní členové týmu: do konce následujícího roku musí tým obsahovat alespoň 3 doktorské studenty nebo post-doktorské pracovníky.

Od roku 2017 vyhlašuje Univerzita Karlova soutěž PRIMUS, určenou pro mladé perspektivní vědce, zejména pro ty, kteří se na UK po dlouhodobé stáži v cizině vracejí, nebo na ní dosud nepůsobili. Cílem programu je podpořit špičkové pracovníky při zakládání a rozvoji nových vědeckých skupin a laboratoří.

Jedním z dlouhodobých cílů, které se daří plnit, je také zvýšit úspěšnost univerzity při získávání mezinárodních grantů (např. grantů Evropské výzkumné rady – ERC, viz Excelence ve výzkumu).

Očekává se proto, že předkladatelé návrhů, kteří budou v soutěži úspěšní, vytvoří na Univerzitě Karlově vlastní laboratoře/vědecké směry a budou schopni podat si do ukončení řešení projektů Primus žádost o ERC grant.

Pravidla pro grafické užívání znaku a jednotný vizuální styl soutěže Primus jsou upraveny zde.

Novým uchazečům i řešitelům otevřených projektů jsou k dispozici pracovníci Oddělení podpory grantů a projektů (OGAP).

Kontaktní osoba

Petr Bažant
Tel: 95155 1684
E-mail: petr.bazant@matfyz.cuni.cz

Školení

Výzvy

Přehled udělených projektů Primus:

soutěž

přijatých projektů

období řešení projektů

1. kolo

24

2017-2019

2. kolo

28

2018-2020

3. kolo

17

2019-2021

4. kolo

22

2020-2022

5. kolo

21

2021-2023

6. kolo

18

2022-2025

7. kolo

12

2023-2026

8. kolo bylo uzavřeno, z 20 úspěšných projektů na Univerzitě Karlově bylo 9 z MFF UK, projekty budou řešeny v letech 2024 - 2027.

Aktuality programu PRIMUS

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení podpory grantů a projektů.