Soutěž univerzitních výzkumných center (UNCE)

Poskytovatel: Univerzita Karlova (UNCE)

Univerzitní výzkumná centra (UNCE) je účelovou podporou mladých perspektivních akademických pracovníků v rámci nejkvalitnějších skupin základního výzkumu.

 

UNCE 2018 - 2023

Příjemce: Matematicko-fyzikální fakulta

SCI/013 - Výzkum elementárních částic a atomového jádra
hlavní řešitel: prof. RNDr. Rupert Leitner, DrSc.

SCI/023 - Univerzitní centrum matematického modelování, aplykované analýzy a výpočtové matematiky
prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc.

SCI/004 - Centrum základů moderní informatiky
prof. RNDr. Jiří Sgall, DrSc.

SCI/022 - Algebraické a logické metody
prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc.

SCI/010 - Centrum nano- a bio- fotoniky
prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení podpory grantů a projektů.