Soutěž univerzitních výzkumných center (UNCE)

Poskytovatel: Univerzita Karlova

Univerzitní výzkumná centra (UNCE) je účelovou podporou mladých perspektivních akademických pracovníků v rámci nejkvalitnějších skupin základního výzkumu.

  

UNCE 2024 – 2030

3. kolo center UNCE

Výsledky 3. kola budou zveřejněny nejpozději 11. prosince 2023

Zahájení řešení: 1. ledna 2024

Doba řešení projektů: max. 6 let

Výše podpory max. 7mil. Kč/rok

 

Průběžná zpráva o činnosti centra se odevzdává:

  • za první tři roky řešení (do 28. února 2027),
  • za čtvrtý a pátý rok řešení (do 28. února 2029).

Průběžná kontrola činnosti centra se koná zejména prostřednictvím semináře s prezentacemi výsledků juniorů/juniorek. Tento seminář se koná alespoň jedenkrát ročně.

 

Detailnější informace naleznete v OR 19/2023 – Zásady univerzitních výzkumných center UNCE: https://cuni.cz/UK-12635.html" a také v Manuálu pro předkladatele soutěžních návrhů UNCE: https://cuni.cz/UK-9588.html.

   

UNCE 2018 – 2023

Opatření rektora č. 42/2022 s názvem Podrobnosti o vybraných povinnostech a dalších náležitostech týkajících se programů UNCE, Primus, SVV a GAUK pro rok 2023.

 

Archiv aktualit UNCE 2018 – 2023  

 

Seznam projektů, kde je příjemce Matematicko-fyzikální fakulta UK:

SCI/013 – Výzkum elementárních částic a atomového jádra
hlavní řešitel: prof. RNDr. Rupert Leitner, DrSc.

SCI/023 – Univerzitní centrum matematického modelování, aplikované analýzy a výpočtové matematiky
prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc.

SCI/004 – Centrum základů moderní informatiky
prof. RNDr. Jiří Sgall, DrSc.

SCI/022 – Algebraické a logické metody
prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc.

SCI/010 – Centrum nano- a bio- fotoniky
prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D.

     
Kontaktní osoba na OGAP MFF UK: Ing. Šárka Sedláčková, tel: 951 55 1469, e-mail: sarka.sedlackova@matfyz.cuni.cz
Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení podpory grantů a projektů.