Oddělení podpory grantů a projektů

Mezinárodní programy
  • Horizont 2020/Evropa
Programy českých poskytovatelů
Programy UK
Operační programy

Oddělení v rámci agendy zajišťuje administrativní, koordinační, konzultačně poradní, informační, evidenční a archivační činnost na MFF UK zejména v rámci agend vnitřních grantových systémů a institucionálního financování na UK (GA UK, SVV, UNCE, PROGRES/COOPERATIO, PRIMUS, Start), rezortních i mimorezortních programů pro vědu a výzkum (GA ČR, TA ČR, MŠMT, MPO, MV, MZ, MK), mezinárodních programů a mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, včetně programů Evropské unie v této oblasti (Horizont 2020, Horizont Evropa apod.), operačních programů (OP VVV, OP PPR, apod.).

 

Činnost oddělení řídí proděkan pro vědu a zahraniční styky a tajemník fakulty.

Aktuality

 

18. 7. 2022 od 9:30 do 12:00 hodin

      

Seminář k přípravě projektové žádosti do výzvy Špičkový výzkum OP JAK

RUK - Modrá posluchárna, Ovocný trh 5, Praha 1

Možnost připojení on-line

Aktuální termíny

Program Aktivita Interní termín Konečný termín
 

 

 

 

MŠMT

INTER-EXCELENCE II

INTER-ACTION

LUAUS23

Odeslání návrhu projektu na MŠMT

18. 7. 2022

navrhovatel zasílá vyexportovaný návrh projektu ke kontrole na granty@matfyz.cuni.cz a současně vedoucímu pracovišti a sekčnímu proděkanovi k udělení souhlasu.

22. 7. 2022

navrhovatel uzavře projekt v ISIX (nelze již projekt upravovat) a zašle podpisovou stranu v pdf a export finálního návrhu projetu v pdf na OGAP (granty@matfyz.cuni.cz) k podpisu pana děkana odeslání do datové schránky MŠMT

25. 7. 2022

navrhovatel podá návrh projektu v systému ISIX

TA ČR

5. veřejná soutěž THÉTA

Odeslání návrhu projektu na TAČR

20. 7. 2022

navrhovatel pošle návrh projektu (export z ISTA) ke kontrole na OGAP (granty@matfyz.cuni.cz) a současně vedoucímu pracovišti a sekčnímu proděkanovi k udělení souhlasu.

 

27. 7. do 16:00 hod

navrhovatel zašle návrh projektu na TAČR prostřednictvím ISTA.

Do 20:00 hod zašle potvrzení o podání na OGAP (granty@matfyz.cuni.cz) k zaslání do datové schránky TA ČR. 

 

 MŠMT

 OP JAK

Špičkový výzkum

Odevzdání žádosti o podporu

6. 1. 2023 

uchazeči zašlou export připraveného návrhu projektu z ISKP k odsouhlasení vedoucímu pracoviště a příslušnému proděkanovi.

OGAP zahájí kontrolu projektu v ISKP.

16. 1. 2023 do 14:00 hod

OGAP zajistí elektronický podpis dokumentů v ISKP

Seznam všech projektů (připravujeme)

Zaregistrujte se a dostávejte pravidelně grantové aktuality.

Seznam všech zveřejněných grantových aktualit najdete na samostatné stránce: archiv konference ogap-l.

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení podpory grantů a projektů.