Oddělení podpory grantů a projektů

Kontaktní informace

Vedoucí

RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph.D.
Tel: 951 551 680
Email: Zdenka.Bubenikova@mff.cuni.cz

Ing. Markéta Svobodová
Tel.: 951 551 681
E-mail: Marketa.Svobodova@mff.cuni.cz

Adresa
Univerzita Karlova
Matematicko-fyzikální fakulta
Oddělení podpory grantů a projektů
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2