Oddělení podpory grantů a projektů

Oddělení v rámci agendy zajišťuje administrativní, koordinační, konzultačně poradní, informační, evidenční a archivační činnost na MFF UK zejména v rámci agend vnitřních grantových systémů a institucionálního financování na UK (GA UK, SVV, UNCE, PROGRES/COOPERATIO, PRIMUS, Start), rezortních i mimorezortních programů pro vědu a výzkum (GA ČR, TA ČR, MŠMT, MPO, MV, MZ, MK), mezinárodních programů a mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, včetně programů Evropské unie v této oblasti (Horizont 2020, Horizont Evropa apod.), operačních programů (OP VVV, OP PPR, apod.).

 

Činnost oddělení řídí proděkan pro vědu a zahraniční styky a tajemník fakulty.


Strategické intervence UK

Programy UK
Mezinárodní programy
Operační programy
Aktuální termíny

Program Aktivita Interní termín Konečný termín
Horizon
ERC PROOF OF CONCEPT GRANTS

Podání návrhu projektu

17. 1. 2023
13. 4. 2023
14. 9. 2023

24. 1. 2023
20. 4. 2023
21. 9. 2023

GA UK

Podání žádosti o změnu finančních prostředků probíhajícího projektu

27. 11. 2022

30. 11. 2022

GAČR

Odevzdání ZZ projektů končících 30.6.2022 - bude oznámeno GA 

 

ve 4. čtvrtletí 2022

GAČR

Vyhlášení výsledků Standart + PIF

 

2. 12. 2022

GAČR

Nominace do panelů GA

1. 12. 2022

15. 12. 2022

CHIST-ERA-NET

Příjem návrhů projektů

07. 12. 2022

14. 12. 2022

TA ČR - Sigma

Příjem návrhů projektů

07. 12. 2022

14. 12. 2022

GAČR

Seminář k DZ a ZZ - on line

15. 12. 2022

 

MŠMT

OP JAK

Špičkový výzkum

Odevzdání žádosti o podporu

6. 1. 2023 

16. 1. 2023 do 14:00 hod

GA UK

Podání žádosti o pokračování projektu

18. 1. 2023

26. 1. 2023

MPO - OP TAK
Aplikace, Výzva I

Příjem návrhů projektů

24. 1. 2023

31. 1. 2023

SVV

Podání návrhu projektu

  7. 2. 2023

15. 2. 2023

SVV

Podání závěrečné zprávy

 7. 2. 2023

15. 2. 2023

GA UK

Podání závěrečné zprávy

10. 4. 2023

 

17. 4. 2023


We need innovative minds like yours to hack our future and disrupt existing markets.

 

Zaregistrujte se a dostávejte pravidelně grantové aktuality.

Seznam všech zveřejněných grantových aktualit najdete na samostatné stránce: archiv konference ogap-l.

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení podpory grantů a projektů.