Oddělení podpory grantů a projektů

Oddělení v rámci agendy zajišťuje administrativní, koordinační, konzultačně poradní, informační, evidenční a archivační činnost na MFF UK zejména v rámci agend vnitřních grantových systémů a institucionálního financování na UK (GA UK, SVV, UNCE, PROGRES/COOPERATIO, PRIMUS, Start), rezortních i mimorezortních programů pro vědu a výzkum (GA ČR, TA ČR, MŠMT, MPO, MV, MZ, MK), mezinárodních programů a mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, včetně programů Evropské unie v této oblasti (Horizont 2020, Horizont Evropa apod.), operačních programů (OP VVV, OP PPR, apod.).

 

Činnost oddělení řídí proděkan pro vědu a zahraniční styky a tajemník fakulty.


Strategické intervence UK

Aktuální termíny

Program Aktivita Interní termín Konečný termín
BETA2 - Veřejné zakázky z VaVaI

Příjem nábídek

průběžně

průběžně

MPO - OP TAK
Aplikace, Výzva I

Příjem návrhů projektů

21. 2. 2023

28. 2. 2023

UNCE

Podání průběžné zprávy

27. 2. 2023

28. 2. 2023            

GAČR - Slovinsko – Slovenian Research Agency (ARRS)

Podání návrhu projetku

28. 2. 2023

  7. 3. 2023 (ČR strana)

PRIMUS

Podání průběžné zprávy

22. 2. 2023

28. 2. 2023

M-ERA.NET 3 Call 2023 Mezinárodní výzva z oblasti materiálového výzkumu a inovací

Příjem zkrácených návrhů projektu

9. 5. 2023

16. 5. 2023

GAČR

Povinná registrace nových návrhů projektů zde

 

Návrhy projektů vygenerované z GRIS ve formě PDF zasílat zde

(nikoliv e-mailem)

od 9. 3. do 28. 3. 2023

 

ERA-MIN TAČR

Podání návrhu projektu

23. 3. 2023

30. 3. 2023

GAČR - JUNIOR STAR

           - PIF INCOMING

           - PIF OUTCOMING

           - STANDARD

více zde 

 

Podání návrhu projektu

28. 3. 2023

definitivní verze schválená na sekci

  4. 4. 2023

GAČR - BILATERÁLNÍ PROJEKTY  

* Tchaj-wan
* Jižní Korea
* Brazílie

více zde 

Podání návrhu projektu

 

28. 3. 2023

definitivní verze schválená na sekci

4. 4. 2023

GA ČR = LEAD AGENCY
* FWF, DFG, NCN, ARRS, SNSF, FNR

více zde 

Podání návrhu projektu

 

28. 3. 2023

definitivní verze schválená na sekci

4. 4. 2023

SIGMA - dílčí cíl 2, začínající
výzkumnice/výzkumníci

Podání návrhu projektu

28. 3. 2023

 5. 4. 2023

MŠMT - AKCE
Podpora spolupráce ČR-Rakousko

Podání návrhu projektu

  7. 4. 2023
  7. 9. 2023

15. 4. 2023
15. 9. 2023

GA UK

Podání závěrečné zprávy

10. 4. 2023

 

17. 4. 2023

GAČR -

Mezinárodní LA projekty 

Lucemburská agentura FNR jako Lead Agency více zde

17. 4. 2023

27. 4. 2023 (ČR strana)

QuantERA Call 2023 TAČR

Podání návrhu projektu

3. 5. 2023

11. 5. 2023

GAČR -

Mezinárodní LA projekty 

 

Lead Agency: NSF (USA) více zde

Lead Agency: FWF (Rakousko) více zde

Lead Agency: DGF (Německo) více zde

týden před odevzádním

kontinuální výzvy


Zaregistrujte se a dostávejte pravidelně grantové aktuality.

Seznam všech zveřejněných grantových aktualit najdete na samostatné stránce: archiv konference ogap-l.

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení podpory grantů a projektů.