Oddělení podpory grantů a projektů

Oddělení v rámci agendy zajišťuje administrativní, koordinační, konzultačně poradní, informační, evidenční a archivační činnost na MFF UK zejména v rámci agend vnitřních grantových systémů a institucionálního financování na UK (GA UK, SVV, UNCE, PROGRES/COOPERATIO, PRIMUS, Start), rezortních i mimorezortních programů pro vědu a výzkum (GA ČR, TA ČR, MŠMT, MPO, MV, MZ, MK), mezinárodních programů a mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, včetně programů Evropské unie v této oblasti (Horizont 2020, Horizont Evropa apod.), operačních programů (OP VVV, OP PPR, apod.).

 

Činnost oddělení řídí proděkan pro vědu a zahraniční styky a tajemník fakulty.


Strategické intervence UK

 

E-book o projektech OP VVV na UK

Aktuální termíny

Program Aktivita Interní termín Konečný termín
MŠMT - AKCE
Podpora spolupráce ČR-Rakousko

Podání návrhu projektu

7. 9. 2023

15. 9. 2023

GAČR - Mezinárodní LA projekty

  • SNSF, Švýcarsko
Podání návrhu projektu

týden před odevzádním

2. 10. 2023 (švýcarská strana)
9. 10. 2023
(česká strana)

TAČR - Théta 2 - 1. veřejná soutěž Podání návrhu projektu

týden před odevzdáním

27.10.2023

TAČR - Driving Urban Transitions (DUT) Podání návrhu projektu

týden před odevzádním

21. 11. 2023

TAČR - Clean Energy Transition (CET), Call 2023 Podání návrhu projektu

týden před odevzádním

22. 11. 2023

GAČR - Mezinárodní LA projekty

  • NCN, Polsko

Podání návrhu projektu

týden před odevzádním

zima 2023

GAČR - Mezinárodní LA projekty

  • FWF, Rakousko
  • DFG, Německo
  • NSF, USA
Podání návrhu projektu

týden před odevzádním

 

průběžné podávání

 

TAČR - BETA2 - Veřejné zakázky z VaVaI

Příjem nábídek

průběžně

průběžně


Zaregistrujte se a dostávejte pravidelně grantové aktuality.

Seznam všech zveřejněných grantových aktualit najdete na samostatné stránce: archiv konference ogap-l.

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení podpory grantů a projektů.