Oddělení podpory grantů a projektů

Oddělení v rámci agendy zajišťuje administrativní, koordinační, konzultačně poradní, informační, evidenční a archivační činnost na MFF UK zejména v rámci agend vnitřních grantových systémů a institucionálního financování na UK (GA UK, SVV, UNCE, PROGRES/COOPERATIO, PRIMUS, Start), rezortních i mimorezortních programů pro vědu a výzkum (GA ČR, TA ČR, MŠMT, MPO, MV, MZ, MK), mezinárodních programů a mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, včetně programů Evropské unie v této oblasti (Horizont 2020, Horizont Evropa apod.), operačních programů (OP VVV, OP PPR, apod.).

Činnost odboru řídí proděkan pro vědu a zahraniční styky a tajemník fakulty.


Adresa
Univerzita Karlova
Matematicko-fyzikální fakulta
Oddělení podpory grantů a projektů
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2

Tel.: 95155 1680
Email: ogap@dekanat.mff.cuni.cz

Kontakty

Vedoucí

RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph.D.
Tel.: 95155 1680
Email: Zdenka.Bubenikova@mff.cuni.cz

  • Operační programy

PhDr. Ivana Herglová, Ph.D.
Tel.: 95155 1682
Email: ivana.herglova@mff.cuni.cz

  • Horizont 2020, Horizont Evropa (ERC, MSCA, Widening, Klastry)

Mgr. Pavla Máčová
Tel.: 95155 1683
Email: pavla.macova@matfyz.cuni.cz

  • PROGRES/COOPERATIO, PRIMUS, UNCE, MPO, MZ, AZV ČR

Ing. Markéta Svobodová
Tel.: 95155 1681
E-mail: Marketa.Svobodova@mff.cuni.cz

  • GA UK, SVV, MŠMT

Projektoví manažeři

Ing. Petr Bažant, CSc., MBA
Tel.: 602 632 124
E-mail: petr.bazant@mff.cuni.cz

  • Program Start

Bc. Šárka Sedláčková
Tel.: 777 674 551
E-mail: sarka.sedlackova@mff.cuni.cz

  • OP VVV – Výzkumné infrastruktury (SPL-MSB, SPL-MSB II, FERMILAB-CZ, FERMILAB-CZ 2, CERN-CD, FAIR-CZ-OP, FAIR-CZ-OP II, BNL-CZ)
  • ERC granty (Cat-In-hAT, APES, AIDAinnova)

Ing. Zuzana Zámková
Tel.: 601 848 006
E-mail: zuzana.zamkova@mff.cuni.cz

  • OP VVV – Předaplikační výzkum (PaC-NG)