Oddělení podpory grantů a projektů

Mezinárodní programy
  • Horizont 2020/Evropa
Programy českých poskytovatelů
  • GA ČR
  • TA ČR
  • MŠMT
  • MPO
  • MV
Programy UK
Operační programy
  • OP VVV
  • OP PPR
Připravované
  • OP JAK
  • OP TAK

Oddělení v rámci agendy zajišťuje administrativní, koordinační, konzultačně poradní, informační, evidenční a archivační činnost na MFF UK zejména v rámci agend vnitřních grantových systémů a institucionálního financování na UK (GA UK, SVV, UNCE, PROGRES/COOPERATIO, PRIMUS, Start), rezortních i mimorezortních programů pro vědu a výzkum (GA ČR, TA ČR, MŠMT, MPO, MV, MZ, MK), mezinárodních programů a mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, včetně programů Evropské unie v této oblasti (Horizont 2020, Horizont Evropa apod.), operačních programů (OP VVV, OP PPR, apod.).

 

Činnost oddělení řídí proděkan pro vědu a zahraniční styky a tajemník fakulty.

Aktuální termíny

Program Aktivita Interní termín Konečný termín
Granty zplnom. představ. vlády ČR v SÚJV   Odevzdání návrhů projektu 19. 11. 2021 3. 12. 2021
Projekty řešené ve spolupr. s SÚJV (projekty 3+3) Odevzdání návrhů projektu+ průběž. zpráv 19. 11. 2021 3. 12. 2021
INTER-EXCELLENCE II Odevzdání návrhu projektu 22. 11. 2021 6. 12. 2021
GA UK Žádost o změnu finanč. prostř. 24. 11. 2021 30. 11. 2021
CHIST-ERA TA ČR Odevzdání návrhu projektu 7. 1. 2022 17. 1. 2022
GA UK Žádost o pokračování projektu 14. 1. 2022 27. 1. 2022
INTER-EXCELLENCE Průběžné/Závěrečné zprávy 17. 1. 2022 30. 1. 2022
Projekty řešené ve spolupr. s SÚJV (projekty 3+3)
Závěrečné zprávy 18. 3. 2022 31. 3. 2022
Seznam všech projektů (připravujeme)

Zaregistrujte se a dostávejte pravidelně grantové aktuality.

Seznam všech zveřejněných grantových aktualit najdete na samostatné stránce: archiv konference ogap-l.

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení podpory grantů a projektů.

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208