Oddělení podpory grantů a projektů

Oddělení v rámci agendy zajišťuje administrativní, koordinační, konzultačně poradní, informační, evidenční a archivační činnost na MFF UK zejména v rámci agend vnitřních grantových systémů a institucionálního financování na UK (GA UK, SVV, UNCE, PROGRES/COOPERATIO, PRIMUS, Start), rezortních i mimorezortních programů pro vědu a výzkum (GA ČR, TA ČR, MŠMT, MPO, MV, MZ, MK), mezinárodních programů a mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, včetně programů Evropské unie v této oblasti (Horizont 2020, Horizont Evropa apod.), operačních programů (OP JAK, OP VVV, OP PPR, apod.).

 

Činnost oddělení řídí proděkan pro vědu a zahraniční styky a tajemník fakulty.


Strategické intervence UK

 

E-book o projektech OP VVV na UK

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 Mezinárodní programy
Operační programy
Aktuální termíny

Program Aktivita Interní termín Konečný termín
TA ČR - 8. VS SIGMA DC 4: Bilaterální spolupráce Podání návrhu projektu

týden před podáním

17. 7. 2024

TA ČR - 12. VS TREND Podání návrhu projektu

týden před podáním

14. 8. 2024

COST - Veřejná výzva pro Networks

Podání návrhu projektu

Průběžně

23. 10. 2024

MŠMT - Veřejná soutěž v programu INTER-EXCELLENCE II - INTER EUREKA - LUEDIS24

Podání návrhu projektu

21.10. 2024

31.10. 2024

TA ČR - BETA 2 - Veřejné zakázky z VaVaI

Příjem nábídek

Průběžně

Průběžně

TA ČR - BETA 3 - Veřejné zakázky z VaVaI

Příjem nábídek

Průběžně

Průběžně


Zaregistrujte se a dostávejte pravidelně grantové aktuality.

Seznam všech zveřejněných grantových aktualit najdete na samostatné stránce: archiv konference ogap-l.

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení podpory grantů a projektů.