Oddělení podpory grantů a projektů

Mezinárodní programy
  • Horizont 2020/Evropa
Programy českých poskytovatelů
Programy UK
Operační programy
  • OP VVV
  • OP PPR
Připravované
  • OP JAK
  • OP TAK

Oddělení v rámci agendy zajišťuje administrativní, koordinační, konzultačně poradní, informační, evidenční a archivační činnost na MFF UK zejména v rámci agend vnitřních grantových systémů a institucionálního financování na UK (GA UK, SVV, UNCE, PROGRES/COOPERATIO, PRIMUS, Start), rezortních i mimorezortních programů pro vědu a výzkum (GA ČR, TA ČR, MŠMT, MPO, MV, MZ, MK), mezinárodních programů a mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, včetně programů Evropské unie v této oblasti (Horizont 2020, Horizont Evropa apod.), operačních programů (OP VVV, OP PPR, apod.).

 

Činnost oddělení řídí proděkan pro vědu a zahraniční styky a tajemník fakulty.

Aktuality

   
Aktuální termíny

Program Aktivita Interní termín Konečný termín
MV - OPSEC Odeslání návrhu projektu na TAČR

1. 6. 2022

navrhovatel pošle návrh projektu (export z ISTA) ke kontrole na OGAP (granty@matfyz.cuni.cz) a současně vedoucímu pracovišti a sekčnímu proděkanovi k udělení souhlasu.

8. 6. 2022 do 16:00 hod

navrhovatel zašle návrh projektu na TAČR prostřednictvím ISTA. Do 20:00 hod zašle na OGAP (granty@matfyz.cuni.cz) potvrzení o podání. 

GA ČR

Odevzdání zahraničního návrhu mezinárodního projektu, který podal zahraniční navrhovatel k zahraničnímu poskytovateli, pokud nebyl přiložen do GRIS k návrhu projektu.

23. 6. 2022 30. 6. 2022
Seznam všech projektů (připravujeme)

Zaregistrujte se a dostávejte pravidelně grantové aktuality.

Seznam všech zveřejněných grantových aktualit najdete na samostatné stránce: archiv konference ogap-l.

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení podpory grantů a projektů.