Oddělení podpory grantů a projektů

Oddělení v rámci agendy zajišťuje administrativní, koordinační, konzultačně poradní, informační, evidenční a archivační činnost na MFF UK zejména v rámci agend vnitřních grantových systémů a institucionálního financování na UK (GA UK, SVV, UNCE, PROGRES/COOPERATIO, PRIMUS, Start), rezortních i mimorezortních programů pro vědu a výzkum (GA ČR, TA ČR, MŠMT, MPO, MV, MZ, MK), mezinárodních programů a mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, včetně programů Evropské unie v této oblasti (Horizont 2020, Horizont Evropa apod.), operačních programů (OP VVV, OP PPR, apod.).

 

Činnost oddělení řídí proděkan pro vědu a zahraniční styky a tajemník fakulty.


Strategické intervence UK

 

E-book o projektech OP VVV na UK

Mezinárodní programy
Operační programy
Aktuální termíny

Program Aktivita Interní termín Konečný termín

 

TAČR - 7. VS SIGMA DC2 - Začínající výzkumníci/výzkumnice

 

Podání návrhu projektu

týden před odevzdáním

27. 3. 2024

GA ČR

Podání návrhu projektu

Registracedo 12. 3. 2024.

 

Projektový návrh ke kontrole nejpozději 26. 3. 2024

3. 4. 2024

 

TA ČR   CHIST-ERA Call 2023 - Podpora v oblasti ICT

 

Podání návrhu projektu

týden před odevzdáním

10. 4. 2024

GA UK 

Podání závěrečné zprávy                      

1. 4. 2024

(lze od 2. 10. 2023)

15. 4. 2024

TA ČR - 2. VS DOPRAVA 2030
- podpora aplikovaného výzkumu v dopravě

Podání návrhu projektu

Týden před odevzdáním

24. 4. 2024

GA ČR - Mezinárodní LA projekty

  • FNR, Lucembursko
Podání návrhu projektu

Registrace do 12. 4. 2024

 

Projektový návrh ke kontrole týden před podáním

24. 4. 2024

TA ČR - M-ERA.NET Call 2024 - materiálový výzkum Podání návrhu projektu

Týden před odevzdáním

14. 5. 2024

GA ČR - Mezinárodní LA projekty

  • FWF, Rakousko
  • DFG, Německo
  • NSF, USA
Podání návrhu projektu

Registrace dva týdny před podáním 

 

Projektový návrh ke kontrole týden před podáním

 

průběžně

 

 

TA ČR - BETA 2 - Veřejné zakázky z VaVaI

 

Příjem nábídek

průběžně

průběžně

 

TA ČR - BETA 3 - Veřejné zakázky z VaVaI

 

Příjem nábídek

průběžně

průběžně


Zaregistrujte se a dostávejte pravidelně grantové aktuality.

Seznam všech zveřejněných grantových aktualit najdete na samostatné stránce: archiv konference ogap-l.

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení podpory grantů a projektů.