Oddělení podpory grantů a projektů

Oddělení v rámci agendy zajišťuje administrativní, koordinační, konzultačně poradní, informační, evidenční a archivační činnost na MFF UK zejména v rámci agend vnitřních grantových systémů a institucionálního financování na UK (GA UK, SVV, UNCE, PROGRES/COOPERATIO, PRIMUS, Start), rezortních i mimorezortních programů pro vědu a výzkum (GA ČR, TA ČR, MŠMT, MPO, MV, MZ, MK), mezinárodních programů a mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, včetně programů Evropské unie v této oblasti (Horizont 2020, Horizont Evropa apod.), operačních programů (OP VVV, OP PPR, apod.).

 

Činnost oddělení řídí proděkan pro vědu a zahraniční styky a tajemník fakulty.


Strategické intervence UK

Národní programy
Programy UK
Mezinárodní programy
Operační programy
Aktuální termíny

Program Aktivita Interní termín Konečný termín
GA ČR

Podání žádosti o prodloužení projektu více zde

17. 10. 2022

30. 10. 2022

MV ČR
IMPAKT 1

Podání návrhu projektu

2. 11. 2022

9. 11. 2022

GA UK

 

Podání přihlášky nového projektu

6. 11. 2022

 

15. 11. 2022

OGAP zajistí souhlas sekčních proděkanů, podpis děkana a předá všechny přihlášky na GA UK

TA ČR
TREND

Podání návrhu projektu

16. 11. 2022

23. 11. 2022

GA UK

Podání žádosti o změnu finančních prostředků probíhajícího projektu

27. 11. 2022

30. 11. 2022

CHIST-ERA-NET

Příjem návrhů projektů

07. 12. 2022

14. 12. 2022

 MŠMT

 OP JAK

Špičkový výzkum

Odevzdání žádosti o podporu

6. 1. 2023 

uchazeči zašlou export připraveného návrhu projektu z ISKP k odsouhlasení vedoucímu pracoviště a příslušnému proděkanovi.

OGAP zahájí kontrolu projektu v ISKP.

16. 1. 2023 do 14:00 hod

OGAP zajistí elektronický podpis dokumentů v ISKP

GA UK

Podání žádosti o pokračování projektu

18. 1. 2023

 

26. 1. 2023

OGAP předá všechny žádosti o pokračování na GA UK

GA UK

Podání závěrečné zprávy

10. 4. 2023

 

17. 4. 2023

OGAP předá všechny závěrečné zprávy na GA UK


Zaregistrujte se a dostávejte pravidelně grantové aktuality.

Seznam všech zveřejněných grantových aktualit najdete na samostatné stránce: archiv konference ogap-l.

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení podpory grantů a projektů.