Ministerstvo vnitra ČR

Otevřené výzvy v bezpečnostním výzkumu OPSEC

Doba řešení projektu: 2 až 4 roky, Alokace: 2 396 mil. Kč
Intenzita podpory: až 100% (podniky dle Rámce)
Uchazeči: VO i podniky

Program OPSEC je členěn na tři podprogramy - (1) Rozvoj schopností vymáhání práva, (2) Krizová připravenost bezpečnostních a záchranných sborů, (3) Odolná společnost

Veřejná soutěž v programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu IMPAKT 1, podprogramu 3 Rozvoj iniciativy v bezpečnostním výzkumu

Doba řešení projektu: 12 až 31 měsíců, nejpozději do 31. prosince 2025.
Intenzita podpory: až 100%, výše podpory do 3,5 mil Kč
Uchazeči: pouze VO

Do této veřejné soutěže není možné předkládat návrhy projektů mající charakter základního výzkumu.

Program IMPAKT 1 je členěn na tři podprogramy - (1) Společné výzkumné projekty, (2) Rozvoj lidských zdrojů pro bezpečnostní výzkum, (3) Rozvoj iniciativy v bezpečnostním výzkumu.

Novým uchazečům i řešitelům otevřených projektů jsou k dispozici pracovníci Oddělení podpory grantů a projektů (OGAP).

Kontaktní osoba

Petr Bažant
Tel: 95155 1684
E-mail: petr.bazant@matfyz.cuni.cz

Termíny

OPSEC - Doba trvání Programu je stanovena od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2029.

 

 

Uzavřené výzvy

 

OPSECPrvní výzva proběhla 2022, další 2024, 2025

IMPAKT 1 - Druhá veřejná soutěž podprogramu 3 (Rozvoj iniciativy v bezpečnostním výzkumu)

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení podpory grantů a projektů.