Ministerstvo zdravotnictví ČR

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky (AZV ČR)

 

AZV ČR vyhlašuje každoročně 16. 5. výběrová řízení na účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu (dále Program).

 

Účelová podpora MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu, tj. projektů řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví.

 

Aplikovaný výzkum ve zdravotnictví je zaměřen na řešení problémů spojených s diagnostikou, léčbou a prevencí lidských onemocnění.

 

Žádosti o účelovou podporu MZ, zasílané uchazeči na předepsaných elektronických formulářích, musí naplňovat vyhlášený Program, resp. přispívat k řešení problémů zdravotnictví.

Kontaktní osoba

Ing. Šárka Sedláčková

 

Tel: 951 55 1469
E-mail: sarka.sedlackova@matfyz.cuni.cz

Aktuální výzvy:

Aktuálně není vyhlášena žádná výzva.

Projekty realizované v roce 2023, kde je MFF UK spoluřešitelem:

 

číslo projektu

název projektu

spoluřešitel na MFF

sekce

pracoviště

HLAVNÍ řešitel

NV19-04-00270

Určení hemodynamických parametrů stabilního a nestabilního plátu krkavice na in vitro modelu

RNDr. Jaroslav Hron, Ph.D.

M

306 - Matematický ústav

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha

NU22-08-00124

Modelování toku v intrakraniálních cévách ve vztahu ke změnám endotelu a rozvoji intrakraniálních aneuryzmat

RNDr. Jaroslav Hron, Ph.D.

M

306 - Matematický ústav

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

NU20-08-00150

Biologicky odbouratelné implantáty na bázi hořčíku s optimalizovanou mikrostrukturou a řízení rychlostí vstřebávání

doc. Dr.rer.nat. Robert Král, Ph.D.

F

106 - Katedra fyziky materiálů

2. lékařská fakulta UK

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení podpory grantů a projektů.