Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO)

Na podporu projektů výzkumu, vývoje a inovací připravilo MPO programy OPPP (2004-2006), OPPI (2007-2013), OP PIK (2014-2020) a aktuální OP TAK (2021-2027). OP TAK poskytne 82 mld. Kč pro projekty na podporu českých firem.

 

MPO vypisuje výzvy k jednotlivým komponentám Národního plánu obnovy (NPO) zaměřené na Úspory energií v podnicích, digitalizaci podniků a digitální infrastrukturu. 

 

MPO též vypisuje výzvy v rámci Národních programů pro podporu malých a středních podniků (MSP).

 

MPO počítá se růstem využití Finančních nástrojů  (FN), jsou novou formou účinnějšího využívání prostředků návratným způsobem jak z národního rozpočtu, tak i prostředků Kohezní politiky EU.

MPO je gestorem národní Research and Innovation Strategy for Smart Specialization (RIS3)

Kontaktní osoba

Kontaktní osoba

Petr Bažant
Tel: 95155 1684, 602632124
E-mail: petr.bazant@matfyz.cuni.cz

Termíny

 

Školení

Harmonogram výzev OP TAK pro rok 2023

3.1.2023  - Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje Harmonogram výzev Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost pro rok 2023.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení podpory grantů a projektů.