Oddělení podpory grantů a projektů

Adresa
Univerzita Karlova
Matematicko-fyzikální fakulta
Oddělení podpory grantů a projektů
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2

Tel.: 95155 1680
Email: ogap@dekanat.mff.cuni.cz

Kontakty

Vedoucí

RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph.D.
Tel.: 95155 1680
Email: zdenka.bubenikova@matfyz.cuni.cz

 • Operační programy
 • Progres/Cooperatio

Zástupce vedoucího

PhDr. Ivana Herglová, Ph.D.
Tel.: 95155 1682
Email: ivana.herglova@matfyz.cuni.cz

 • Horizont 2020, Horizont Evropa (ERC, MSCA, Widening, Klastry)

Ing. Petr Bažant, CSc., MBA
Tel.: 95155 1684, 602 632 124
E-mail: petr.bazant@matfyz.cuni.cz

 • Primus
 • START
 • TAČR
 • MV, MPO

Ing. Libuše Kaprálová

Tel.: 95155 1683
E-mail: libuse.kapralova@matfyz.cuni.cz

 • GA ČR

Marie Křížková

Tel: 95155 1681

E-mail: marie.krizkova@matfyz.cuni.cz

 • GA UK, SVV, MŠMT - mobility

Ing. Šárka Sedláčková
Tel.: 95155 1469
E-mail: sarka.sedlackova@matfyz.cuni.cz

 • UNCE
 • MŠMT - VVI  a  Inter-excellence, MK, MZd

Mgr. Lenka Stehlíková

na mateřské dovolené

 

Projektoví manažeři

Ing. Petr Bažant, CSc., MBA
Tel.: 95155 1684, 602 632 124
E-mail: petr.bazant@matfyz.cuni.cz

 • Programy UK (Start, Primus),
 • Programy TAČR a MV (OPSEC)

Ing. Šárka Sedláčková
Tel.: 95155 1469
E-mail: sarka.sedlackova@matfyz.cuni.cz

 • OP VVV – Výzkumné infrastruktury (SPL-MSB, FERMILAB-CZ, CERN-CD, FAIR-CZ-OP, BNL-CZ)
 • H2020 - ERC (Cat-In-hAT, APES), CSA (AIDAinnova)

Ing. Zuzana Zámková
Tel.: 601 848 006
E-mail: zuzana.zamkova@mff.cuni.cz

 • OP VVV – Předaplikační výzkum (PaC-NG)
Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení podpory grantů a projektů.