Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Grantová agentura České republiky je organizační složkou státu a správcem rozpočtové kapitoly zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Grantová agentura je samostatnou účetní jednotkou a hospodaří samostatně s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými zákonem o státním rozpočtu České republiky. Zajišťuje vyhlašování veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů v základním výzkumu a následné poskytování podpory na řešení těchto projektů.

Příjemce: Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta

GA16–09713S – Efektivní explorace prostoru propojených dat
Řešitel: Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.
Období řešení projektu: 2016–2018.

GA16–08111S – Efektivní zobrazování účinků polarizace světla v netriviálních scénách
Řešitel: doc. Alexander Wilkie, Dr.
Období řešení projektu: 2016–2018.

GA16–06422S – Feromagnetická kvantová kritikalita v čistých systémech
Řešitel: RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.
Období řešení projektu: 2016–2018.

GA16–06240S – Struktura a dynamika organokovových komplexů v biologickém prostředí.
Řešitel: prof. RNDr. Ing. Jaroslav Burda, DrSc.
Období řešení projektu: 2016–2018.

GA16–05762S – Elektrické a optické vlastnosti vesmírného prachu
Řešitel: RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D.
Období řešení projektu: 2016–2018.

GA16–05608S – Hledání perspektivních materiálů na pomezí mezi aluminidy železa a entropickými slitinami.
Řešitel: doc. RNDr. Josef Pešička, CSc.
Období řešení projektu: 2016–2018.

GA16–05394S – Struktura koreferenčních řetězců v paralelních jazykových datech
Řešitel: Mgr. Anna Nedoluzhko, Ph.D.
Období řešení projektu: 2016–2018.

GA16–04956S – Sluneční vítr jako přírodní laboratoř: struktura, turbulence a rázové vlny.
Řešitel: prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.
Období řešení projektu: 2016–2018.

GA16–04340S – Oxidové nanomagnety, jejich vlastnosti a interakce s biologickými systémy
Řešitel: doc. Mgr. Jaroslav Kohout, Dr.
Období řešení projektu: 2016–2018.

GA16–05608S – Hledání perspektivních materiálů na pomezí mezi aluminidy železa a entropickými slitinami.
Řešitel: doc. RNDr. Josef Pešička, CSc.
Období řešení projektu: 2016–2018.

GA16–05394S – Struktura koreferenčních řetězců v paralelních jazykových datech
Řešitel: Mgr. Anna Nedoluzhko, Ph.D.
Období řešení projektu: 2016–2018.

GA16–04956S – Sluneční vítr jako přírodní laboratoř: struktura, turbulence a rázové vlny.
Řešitel: prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.
Období řešení projektu: 2016–2018.

GA16–04340S – Oxidové nanomagnety, jejich vlastnosti a interakce s biologickými systémy
Řešitel: doc. Mgr. Jaroslav Kohout, Dr.
Období řešení projektu: 2016–2018.

GA16–03708S – Prostorová geometrická statistika náhodných množin v eukleidovských prostorech
Řešitel: prof. Lev B. Klebanov, DrSc.
Období řešení projektu: 2016–2018.

GA16–02196S – Valenční slovník českých substantiv založený na korpusu
Řešitel: Mgr. Veronika Kolářová, Ph.D.
Období řešení projektu: 2016–2018.

GA16–01312S – Paprskové metody pro elektromagnetické vlny v nehomogenních bianizotropních prostředích
Řešitel: RNDr. Luděk Klimeš, DrSc.
Období řešení projektu: 2016–2018.

GA16–00580S – Hranice kvantové turbulence
Řešitel: Dr. Marco La Mantia, Ph.D.
Období řešení projektu: 2016–2018.

GB14–37086G – Centrum Alberta Einsteina pro gravitaci a astrofyziku
Řešitel: prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc.
Období řešení projektu: 2014–2018.

GB14–36566G – Multidisciplinární výzkumné centrum moderních materiálů
Řešitel: doc.RNDr. Miloš Janeček CSc.
Období řešení projektu: 2014–2018.

GAP202/12/G061 – Centrum excelence – Institut teoretické informatiky
Řešitel: prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.
Období řešení projektu: 2012–2018.

 

Spolupříjemce: Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta

GAP205/12/G118 – Nanobiofotonika pro medicínu budoucnosti
Příjemce: Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. Řešitel: doc. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.
Období řešení projektu: 2012–2018.
Spoluřešitel: prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc.

GAP201/12/G028 – Ústav Eduarda Čecha pro algebru, geometrii a matematickou fyziku
Příjemce: Masarykova univerzita. Řešitel: prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc.
Období řešení projektu: 2012–2018.
Spoluřešitel: prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc.

GAP501/12/G055 – Centrum fotosyntetického výzkumu
Příjemce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Řešitel: prof.RNDr. Frnatišek Vácha, Ph.D.
Období řešení projektu: 2012–2018.
Spoluřešitel: doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D.

GAP103/12/G084 – Centrum pro multi-modální interpretaci dat velkého rozsahu
Příjemce: České vysoké učení technické v Praze. Řešitel: prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.
Období řešení projektu: 2012–2018.
Spoluřešitel: RNDr.Pavel Pecina,Ph.D.

GAP402/12/G097 – DYME-Dynamické modely v ekonomii
Příjemce: CERGE UK. Řešitel: doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.
Období řešení projektu: 2012–2018.
Spoluřešitel: RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.

GAP108/12/G043 – Mikro- a nanokrystalické materiály s vysokým podílem rozhraní pro moderní strukturní aplikace, biodegradabilní implantáty a uchovávání vodíku
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Řešitel: prof. Ing. Pavel Lejček, DrSc.
Období řešení projektu: 2012–2018.
Spoluřešitel: doc. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D.