Další národní projekty

Příjemce: Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta

DG16P02R019 – Virtuální asistent pro zpřístupnění historických audiovizuálních dat
 – Poskytovatel: MK0 – Ministerstvo kultury (MK). Příjemce: Univerzita Karlova/Matematicko-fyzikální fakulta. Řešitel: prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. Období řešení projektu: 2016–2019.

DG16P02B016 – Automatické vyhodnocování koherence textu v češtině
 – Poskytovatel: MK0 – Ministerstvo kultury (MK). Příjemce: Univerzita Karlova/Matematicko-fyzikální fakulta. Řešitel: PhDr. Kateřina Rysová, Ph.D. Období řešení projektu: 2016–2019.

VF20102 015 006 Dešifrování a dekódování digitálních stop
 – Poskytovatel: MV0 – Ministerstvo vnitra (MV). Příjemce: Univerzita Karlova/Matematicko-fyzikální fakulta, Řešitel: prof. RNDr. Aleš Drápal, CSc., Dsc. Období řešení projektu: 2010–2015.

DF12P01OVV022 – Zpřístupnění rozsáhlého video archivu kulturního dědictví pomocí metod automatického rozpoznávání mluvené řeči a strojového překladu. (AMALACH)
 – Poskytovatel: MK0 – Ministerstvo kultury (MK). Příjemce: Univerzita Karlova/Matematicko-fyzikální fakulta. Řešitel: prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. Období řešení projektu: 2012–2015.

 

Spolupříjemce: Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta

FR-TI4/500 *mmTRAIN Multimediální informační systém pro vlaky na bázi SOA
 – Poskytovatel: MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Příjemce: UniControls a.s., Ing. Ladislav Hovorka. Období řešení projektu: 2012–2014. Spoluřešitel: RNDr. Libor Forst

FR-TI2/246 *Vývoj zařízení pro neinvazivní diagnostiku kůže
 – Poskytovatel: MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Příjemce: CPN spol. s r.o., Ing. Marek Pokorný, Ph.D. Období řešení projektu: 2010–2013. Spolupříjemce: Ing. Ladislav Šašek, CSc.

FR-TI3/354 *ETRAIN – Platforma pro řídicí a informační systémy vlaku s komunikací Ethernet
 – Poskytovatel: MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Příjemce: UniControls a.s., Ing. Richard Klik, Období řešení projektu: 2011–2013. Spoluřešitel: RNDr. Libor Forst

FR-TI3/707 *Al fólie pro nové obalové technologie
 – Poskytovatel: MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Příjemce: AL INVEST Břidličná, a.s., Ing. Zdeněk Juříček. Období řešení projektu: 2011–2013. Spoluřešitel: doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc.

FR-TI1/583 – Nedestruktivní systém provozního testování pryžových vrstev
 – Poskytovatel: MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Příjemce: VVV VÝCHOD, spol. s r.o., doc. RNDr. Jan Nedbal, CSc. Období řešení projektu: 2009–2012.