Lidé

Vedoucí katedry

 

Doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D.

Tel: +420 95155 2258
Místnost: A 431

Zástupce vedoucího katedry

Tel: +420 95155 2335
Místnost: A 424

 

Tajemnice a sekretářka

 

Marcela Búryová

Tel: +420 95155 2362
Místnost: A 530
 
 

Doktorandi

Mgr. Natalia Khomiakova
Mgr. Renata Tafiichuk
Mgr. Zdeněk Krtouš
RNDr. Hana Semlerová
Mgr. Rutsch Radka
Mgr. Vladislav Ivaniuzhenkov
Mgr. Marco Tosca
Mgr. Kateryna Biliak
Mgr. Mariia Protsak
Mgr. David Voráč
MSc. Enrique Puga Cital
MSc. Juan David Giraldo Barreto
Mgr. Vernioka Červenková
 

Magisterští studenti

Bc. Kateřina Škorvánková

Bakalářští studenti

M. Pavlovic
A. Socha
P. Pivko

Úspěšně obhájené práce

Bakalářské práce

 
 • Bc. Paidar Jaroslav "Nerovnovážná Brownovská dynamika v periodických potenciálech"; školitel:RNDr. Ryabov Artem, Ph.D.
 • Bc. Jankola Marek "Entropy production in periodically driven systems"; školitel:RNDr. Ryabov Artem, Ph.D.
 • Bc. Kolář Martin: "Aktivní Brownovské rohatky"; školitel:RNDr. Holubec Viktor, Ph.D.
 • Bc. Pajger Šimon: "Entropy production and irreversibility in transition state theory"; školitel:RNDr. Ryabov Artem, Ph.D.
 • Bc. Škorvánková Kateřina: "Studium rychlostí nanočástic produkovaných pomocí plynového agregačního zdroje"; školitel:RNDr. Solař Pavel, Ph.D.
 • Mgr. Červenková Veronika: "Studium vlivu nízkoteplotního atmosférického plazmatu na semínka"; školitel:doc. RNDr. Kylián Ondřej, Ph.D.
 • Bc. Hanková Adéla: "Syntéza nanočástic pomocí plynových agregačních zdrojů"; školitel:doc. RNDr. Kylián Ondřej, Ph.D.
 • Mgr. Voráč David: "Symmetries of transition times in complex biophysical systems"; školitel:RNDr. Ryabov Artem, Ph.D.
 • Mgr. Škvára Jan: "Energetická analýza procesu difúze v časově závislém parabolickém potenciálu."; školitel:prof. RNDr. Chvosta Petr, CSc.
 • Mgr. Májek Juraj: "Fractal growth of polyethylene nanoislands on polyethylene oxide thin films"; školitel:RNDr. Ryabov Artem, Ph.D.
 • Bc. Pavlovič Dean: "Properties of solar cells based on polymer-silicon junction"; školitel:doc. RNDr. Toušek Jiří, CSc.
 • Bc. Sedlák Oldřich: "Quantum thermodynamics"; školitel:RNDr. Holubec Viktor, Ph.D.
 • Mgr. Štefaníková Radka: "Dynamika schnutí kapek na površích s různou smáčivostí"; školitel:doc. RNDr. Kylián Ondřej, Ph.D.
 • RNDr. Semlerová Hana: "Depozice ultratenkých vrstev na polymerní substráty"; školitel:doc. Mgr. Hanuš Jan, Ph.D.
 • Mgr. Premus Jan, Ph.D.: "Teoretický popis a simulace tvorby polymerních sítí"; školitel:Šomvársky Ján, CSc.
 • Mgr. Spasovová Monika: "Teplotně citlivé funkční molekuly"; školitel:doc. RNDr. Hanyková Lenka, Dr.
 • Mgr. Šestáková Eliška: "Teplotně citlivé hydrogely"; školitel:doc. RNDr. Hanyková Lenka, Dr.
 • Mgr. Krtouš Zdeněk: "Teplotní změny v tenkých vrstvách nanočástic"; školitel:Mgr. Kousal Jaroslav, Ph.D.
 • Bc. Herčík Michal: "Thermodynamika systému interagujících brownovských částic"; školitel:prof. RNDr. Chvosta Petr, CSc.
 • Mgr. Berestneva Ekaterina: "Brownian motion in logarithmic potential"; školitel:RNDr. Ryabov Artem, Ph.D.
 • RNDr. Košutová Tereza: "Modifikace polymerních materiálů pomocí atmosférického plazmatu pro biolékařské aplikace"; školitel:doc. RNDr. Kylián Ondřej, Ph.D.
 • Mgr. Klimovič Filip: "Zkoumání nových definic termodynamické účinnosti"; školitel:RNDr. Holubec Viktor, Ph.D.
 • Mgr. Rutsch Radka: "Některé elektrické a fotoelektrické vlastnosti organických polovodičů"; školitel:doc. RNDr. Toušek Jiří, CSc.
 • Mgr. Hrubovský Martin: "Study of the relaxation into a stochastic limit cycle"; školitel:RNDr. Holubec Viktor, Ph.D.
 • Mgr. Divín Radek: "Nanoklastrové vrstvy pro biolékařské aplikace"; školitel:doc. RNDr. Kylián Ondřej, Ph.D.
 • Mgr. Steinhartová Tereza: "Studium interakce nanokompozitních vstev s plazmatem"; školitel:doc. Mgr. Hanuš Jan, Ph.D.
 • Bc. Humplík Jan: "Noise-induced transitions in nonlinear dynamics of stochastic systems."; školitel:prof. RNDr. Chvosta Petr, CSc.
 • RNDr. Kratochvíl Jiří, Ph.D.: "Příprava kovových nanoklastrů a jejich charakterizace"; školitel:doc. RNDr. Kylián Ondřej, Ph.D.
 • Mgr. Březina Václav, Ph.D.: "Difúze interagujících částic"; školitel:RNDr. Ryabov Artem, Ph.D.
 • RNDr. Šustková Hana: "Měření a vyhodnocení elongační viskozity vybraných biomateriálů"; školitel:doc. RNDr. Krakovský Ivan, CSc.
 • Mgr. Šedivý Petr, Ph.D.: "Diagnostika plazmatu depozičních zdrojů pomocí Langmuirových sond"; školitel:Mgr. Kousal Jaroslav, Ph.D.
 • RNDr. Růžička Aleš: "Studium různých materiálů pro sluneční články"; školitel:doc. RNDr. Toušková Jana, CSc.
 • Mgr. Pečeňa Rastislav: "Výzkum organických vrstev pro sluneční články"; školitel:doc. RNDr. Toušek Jiří, CSc.
 • RNDr. Petr Martin, Ph.D.: "Hmotnostní spektrometrie chemicky aktivního plazmatu"; školitel:doc. RNDr. Kylián Ondřej, Ph.D.
 • RNDr. Ryabov Artem, Ph.D.: "Energetika Molekulárních Motorů"; školitel:prof. RNDr. Chvosta Petr, CSc.
 • Mgr. Čechvala Juraj: "Infračervená spektroskopie nanokompozitních vrstev kov / plazmový polymer"; školitel:Mgr. Kousal Jaroslav, Ph.D.
 • Mgr. Varga Martin, Ph.D.: "Studium elektrických vlastností vodivých polymerů"; školitel:RNDr. Prokeš Jan, CSc.
 • Mgr. Lungová Marta: "Vliv struktury na relaxační chování hydrogelů"; školitel:Ing. Dušková - Smrčková Miroslava, Dr.
 • Mgr. Perlík Václav: "Fluktuace práce a tepla v nerovnovážných termodynamických dějích."; školitel:prof. RNDr. Chvosta Petr, CSc.
 • RNDr. Radecki Marek, Ph.D.: "Studium binárních směsí voda/etanol metodami NMR spektroskopie"; školitel:doc. RNDr. Hanyková Lenka, Dr.
 • RNDr. Morávková Zuzana, Ph.D.: "Použití Ramanovského mikroskopu ke studiu molekulární struktury látek"; školitel:doc. RNDr. Trchová Miroslava, CSc., DSc.
 • RNDr. Šťastná Julie, Ph.D.: "Studium kolapsu v hydrogelech pomocí NMR spektroskopie"; školitel:doc. RNDr. Hanyková Lenka, Dr.
 • RNDr. Solař Pavel, Ph.D.: "Mikroskopie atomových sil povrchů makromolekulárních látek"; školitel:prof. RNDr. Biederman Hynek, DrSc.
 • RNDr. Holubec Viktor, Ph.D.: "Parrondův paradox a jednoduchý diskrétní model molekulárního motoru"; školitel:prof. RNDr. Chvosta Petr, CSc.

 

Diplomové práce

 • Mgr. Hanková Adéla :"Příprava nanočástic přechodných kovů a jejich oxidů pomocí plynových agregačních zdrojů"; školitel:doc. RNDr. Kylián Ondřej, Ph.D.
 • Mgr. Kolář Martin :"Termoforetické a hydrodynamické interakce v umělé aktivní hmotě"; školitel:RNDr. Holubec Viktor, Ph.D.
 • Mgr: Pajger Šimon: "Teplo a práce v mesoskopických systémech"; školitel: RNDr. Ryabov Artem, Ph.D.
 • Mgr. Klosse Patricie :"Elektrické vlastnosti organických vrstev pro sluneční články"; školitel: doc. RNDr. Toušek Jiří, CSc.
 • Mgr. Červenková Veronika :"Plasma methods for modification and preparation of biopolymers"; školitel: Nikitin Daniil, Ph.D.
 • Mgr. Voráč David :"Collective dynamics of Brownian particles in heterogeneous media"; školitel: RNDr. Ryabov Artem, Ph.D.
 • Mgr. Májek Juraj :"Evaporation of simple and complex fluids at different surface wettability"; školitel: RNDr. Ryabov Artem, Ph.D.
 • Mgr. Štefaníková Radka :"Heterogeneous metal-plasma polymer nanoparticles prepared by means of gas aggregation sources"; školitel: doc. RNDr. Kylián Ondřej, Ph.D.
 • Mgr. Krtouš Zdeněk :"Řízení struktury plazmových polymerů"; školitel: Mgr. Kousal Jaroslav, Ph.D.
 • Mgr. Berestneva Ekaterina :"Stochastic dynamics and thermodynamics in nonequilibrium steady states"; školitel: RNDr. Ryabov Artem, Ph.D.
 • Mgr. Šestáková Eliška :"Spectroscopic study of temperature-sensitive hydrogels"; školitel: doc. RNDr. Hanyková Lenka, Dr.
 • RNDr. Semlerová Hana :"Modifikace nanočástic za letu pomocí chemicky aktivního plazmatu"; školitel: doc. Mgr. Hanuš Jan, Ph.D.
 • RNDr. Košutová Tereza :"Modifikace nanočástic pomocí tubulárního naprašovacího systému"; školitel: doc. Mgr. Hanuš Jan, Ph.D.
 • Mgr. Rutsch Radka :"Studium elektrických a fotoelektrických jevů v organických polovodičích"; školitel: doc. RNDr. Toušek Jiří, CSc.
 • Mgr. Hrubovský Martin :"Studium teplotně citlivých porfyrinů a jejich supramolekulárních komplexů"; školitel: RNDr. Kouřilová Hana, Ph.D.
 • RNDr. Kratochvíl Jiří, Ph.D. :"Příprava nanokompozitních tenkých vrstev"; školitel: doc. RNDr. Kylián Ondřej, Ph.D.
 • Mgr. Steinhartová Tereza :"Modifikace povrchů pomocí kovových a polymerních nanočástic"; školitel: doc. Mgr. Hanuš Jan, Ph.D.
 • Mgr. Březina Václav, Ph.D. :"Spektroskopické a teoretické studium supramolekulárních komplexů symetrických porfyrinů s chirálními guesty"; školitel: doc. RNDr. Hanyková Lenka, Dr.
 • RNDr. Růžička Aleš :"Studium transportních vlastností některých polymerních vrstev"; školitel: doc. RNDr. Toušková Jana, CSc.
 • RNDr. Šustková Hana :"Viskoelastické vlastnosti ferrokapaliny – Studium normálových napětí"; školitel: doc. RNDr. Krakovský Ivan, CSc.
 • RNDr. Petr Martin, Ph.D. :"Příprava hydrofobních flurouhlíkových vrstev pomocí metod plazmové polymerace"; školitel: doc. RNDr. Kylián Ondřej, Ph.D.
 • Mgr. Šikorský Tomáš :"Studium chirálních vlastností supramolekulárních komplexů"; školitel: doc. RNDr. Hanyková Lenka, Dr.
 • Mgr. Varga Martin, Ph.D. :"Studium stejnosměrných a střídavých charakteristik polyanilinu v závislosti na technologii přípravy"; školitel: RNDr. Prokeš Jan, CSc.
 • Mgr. Čechvala Juraj :"Studium nanostrukturovaných vrstev"; školitel: Mgr. Kousal Jaroslav, Ph.D.
 • Mgr. Lungová Marta :"Structure and properties of nanophase separated hydrogels"; školitel: doc. RNDr. Krakovský Ivan, CSc.
 • RNDr. Ryabov Artem, Ph.D. :"Transcription of genetic information"; školitel: prof. RNDr. Chvosta Petr, CSc.
 • RNDr. Radecki Marek, Ph.D. :"Studium dynamického chování molekul ve směsích voda/ethanol"; školitel: doc. RNDr. Hanyková Lenka, Dr.
 • RNDr. Holubec Viktor, Ph.D. :"Nerovnovážná termodynamika malých systémů"; školitel: prof. RNDr. Chvosta Petr, CSc.
 • RNDr. Solař Pavel, Ph.D. :"Nanostrukturované vrstvy na bázi plazmových polymerů"; školitel: prof. Ing. Shukurov Andrey, Ph.D.
 • RNDr. Morávková Zuzana, Ph.D. :"Ramanova spektroskopie vodivých polymerů"; školitel: doc. RNDr. Trchová Miroslava, CSc., DSc.
 • RNDr. Šťastná Julie, Ph.D. :"Studium teplotně indukované fázové separace v kopolymerních roztocích"; školitel: doc. RNDr. Hanyková Lenka, Dr.
 • Mgr. Holovský Jakub, Ph.D. :"Fotovoltaické sluneční články na bázi křemíku: studium materiálů a solárních struktur metodou Fourierovské fotovodivostní spektroskopie"; školitel: doc. RNDr. Toušek Jiří, CSc.
 • Mgr. Nožár Juraj, Ph.D. :"Polaróny v polymérech, určení jejich dymanických parametrů"; školitel: prof. RNDr. Nešpůrek Stanislav, DrSc.
 • Mgr. Drábik Martin, Ph.D. :"Depozice nanokompozitních vrstev SiOx/plazmový polymer"; školitel: prof. RNDr. Biederman Hynek, DrSc.
 • RNDr. Labuta Jan :"Studium fázového přechodu v polymerních roztocích pomocí metod NMR spektroskopie"; školitel: doc. RNDr. Hanyková Lenka, Dr.
 • Mgr. Rais David, Ph.D. :"Fyzikální chování kapalně krystalických polyurethanů připravených z diizokyanátů a diolů s mesogenní skupinou v bočním řetězci"; školitel: doc. RNDr. Valentová Helena, Ph.D.
 • Mgr. Šubrt Evžen :"Studium difúze v modulovaném dvojjámovém potenciálu"; školitel: prof. RNDr. Chvosta Petr, CSc.
 • RNDr. Šeděnková Ivana :"Studium vodivých polymerů metodou FTIR spektroskopie"; školitel: doc. RNDr. Trchová Miroslava, CSc., DSc.
 • doc. Mgr. Hanuš Jan, Ph.D. :"Depozice homogenních plazmově polymerizovaných systémů"; školitel: prof. RNDr. Biederman Hynek, DrSc.
 • Mgr. Ing. Zelená Zuzana :"Brownovy motory doc.RNDr.P.Chvosta,Csc.-KTF/KFPY/20.11.97"; školitel: prof. RNDr. Chvosta Petr, CSc.
 • RNDr. Skálová Tereza, Ph.D. :"Difuze v neuspořádaném prostředí"; školitel: prof. RNDr. Chvosta Petr, CSc.
 • Johanovský Miroslav :"Doplnění vybraných úloh z fyz.prakt.I-IIIo demonstr.programo vybavení založené na syst.FAMULUS"; školitel: dr. O. Ulman
 • Houbová Irena :"Měření polymerních a polovodičových materiálů kapacit.metoda KDF"; školitel: RNDr. Prokeš Jan, CSc.
 • Tomek Petr :"Měření základních parametrů slunečních článků"; školitel: doc. RNDr. Toušková Jana, CSc.
 • Kittrellová Markét :"Metodika FTIR spektroskopie"; školitel: doc. RNDr. Trchová Miroslava, CSc., DSc.
 • Bulíř Radoslav :"Ověření fresnelových vzorců (výuková realizace pro fyz.prak)"; školitel: RNDr. Pospíšil Radek
 • Witek Radomír :"Počítačové vyhodnocení kinetických fluorescenčních měření v prostředí "FAMULUS""; školitel: RNDr. Klimovič Josef, CSc.
 • Mgr. Bernard Lukáš :"Program pro výpočet úloh o pohybu tělesa v odporujícím prostředí "; školitel: doc. RNDr. Havránek Antonín, CSc.
 • Miškovská Marie :"Studium kolapsu v hydrogelech"; školitel: doc. RNDr. Hanyková Lenka, Dr.
 • Zezulová Drahomíra :"Studium mechanických a molekulárních jevů v plynech za sníže ného tlaku (Modernisace fyz. praktika z mech.a mol. Fyziky)"; školitel: doc. Slavínská Danka, prom. fyz., CSc.
 • Mgr. Kovařík Hynek :"Teoretická a matematická fyzika"; školitel: prof. Velický Bedřich, CSc.
 • Mgr. Zeman Josef, Ph.D. :"Teplotní pole vzniklé chemicky interagujícími látkami jako model samoohřevu biologických substrátů"; školitel: doc. RNDr. Marvan Milan, CSc.
 • Pěnička Vítězslav :"Výukový program infračervené spektroskopie v systému Famulus"; školitel: doc. RNDr. Trchová Miroslava, CSc., DSc.
 • Mgr. Bulířová Valérie :"Využití Interaktivní Mechaniky (nadstavby systému FAMULUS) při výuce fyziky"; školitel: doc. RNDr. Trchová Miroslava, CSc., DSc.
 • Mgr. Kvasnica Samuel :"Základní fyzikální vlastnosti kompozitních vrstev kov/C:H"; školitel: prof. RNDr. Biederman Hynek, DrSc.

Disertační práce

 • Ing. Ali-Ogly Suren, B.Eng., Ph.D. :"Low temperature plasma and nanoparticles: effects of gas flow and surfaces"; školitel: Mgr. Kousal Jaroslav, Ph.D.
 • Mgr. Březina Václav, Ph.D. :"Supramolecular complexes of oxoporphyrinogens with organic molecules"; školitel: doc. RNDr. Hanyková Lenka, Dr.
 • Mgr. Pleskunov Pavel, Ph.D. :"Multicomponent plasma polymers with spatially controlled properties"; školitel: prof. Ing. Shukurov Andrey, Ph.D.
 • RNDr. Kratochvíl Jiří, Ph.D. :"Nanostrukturované povrchy pro biolékařské aplikace"; školitel: doc. RNDr. Kylián Ondřej, Ph.D.
 • Nikitin Daniil, Ph.D. :"Structuring of plasma polymers: new methods for fabrication of nano-architectured thin films"; školitel: prof. Ing. Shukurov Andrey, Ph.D.
 • Vaidulych Mykhailo, Ph.D. :"Plazmové opracování porézních povrchů"; školitel: doc. Mgr. Hanuš Jan, Ph.D.
 • RNDr. Radecki Marek, Ph.D. :"Spectroscopic Study of the Dynamical Behavior and Interactions in Supramolecular and Macromolecular Systems"; školitel: doc. RNDr. Hanyková Lenka, Dr.
 • Kuzminova Anna, Ph.D. :"Modification of polymeric substrates by means of non-equilibrium plasma"; školitel: doc. RNDr. Kylián Ondřej, Ph.D.
 • Shelemin Artem, Ph.D. :"Plasma polymers in the nanostructured and nanocomposite coatings"; školitel: prof. RNDr. Biederman Hynek, DrSc.
 • Melnichuk Iurii, Ph.D. :"Nano-structured multicomponent plasma polymers for controlled immobilization of biomolecules"; školitel: prof. Ing. Shukurov Andrey, Ph.D.
 • RNDr. Petr Martin, Ph.D. :"Ultra tenké vrstvy nanášené magnetronovým naprašováním a jejich charakterizace"; školitel: doc. RNDr. Kylián Ondřej, Ph.D.
 • RNDr. Neubert Milan, Ph.D. :"Relaxační, zejména dielektrické chování polymerních kompozitů a kapalně-krystalických polymerů"; školitel: doc. RNDr. Nedbal Jan, CSc.
 • RNDr. Šťastná Julie, Ph.D. :"Stimuli Responsive Multicomponent Polymer Systems"; školitel: doc. RNDr. Hanyková Lenka, Dr.
 • Mgr. Varga Martin, Ph.D. :"Study of electrical and dielectric properties of conducting polymers"; školitel: RNDr. Prokeš Jan, CSc.
 • Serov Anton, Ph.D. :"Preparation and basic properties of nanostructured plasma polymers"; školitel: prof. RNDr. Biederman Hynek, DrSc.
 • RNDr. Ryabov Artem, Ph.D. :"Stochastic dynamics and energetics of biomolecular systems"; školitel: prof. RNDr. Chvosta Petr, CSc.
 • RNDr. Solař Pavel, Ph.D. :"Preparation of nanostructured and nanocomposite thin films with plasma polymer matrix"; školitel: prof. RNDr. Biederman Hynek, DrSc.
 • Mgr. Illková Kseniya, Ph.D. :"Influence of Solid Solution Elements and Precipitate Formation on the Mechanical Behaviour of Magnesium Alloys"; školitel: doc. RNDr. Chmelík František, CSc.
 • RNDr. Holubec Viktor, Ph.D. :"Theoretical description of unequilibrium energy transformation processes on the level of molecular structures"; školitel: prof. RNDr. Chvosta Petr, CSc.
 • Mgr. Matoušek Jindřich, Ph.D. :"Stabilita plazmových polymerů za různých podmínek"; školitel: prof. RNDr. Biederman Hynek, DrSc.
 • Artemenko Anna, Ph.D. :"XPS analysis of plasma polymers and nanocomposite films without breaking vacuum"; školitel: prof. RNDr. Biederman Hynek, DrSc.
 • Karpushkin Evgenyi, Ph.D. :"Polymer hydrogels: heterogeneous structure and deformation behaviour"; školitel: Ing. Dušková - Smrčková Miroslava, Dr.
 • Mgr. Gordeev Ivan, Ph.D. :"Thin films of plasma polymers as stable supports for biomedical applications"; školitel: prof. Ing. Shukurov Andrey, Ph.D.
 • Polonskyi Oleksandr, Ph.D. :"Preparation of Nanocomposites of Metal Oxides in Plasma Polymer and Study of Their Properties"; školitel: prof. RNDr. Biederman Hynek, DrSc.
 • RNDr. Kouřilová Hana, Ph.D. :"The Study of Dynamic Behaviour and Interactions During the Temperature-Induced Phase Separation in Polymer Solutions"; školitel: doc. RNDr. Hanyková Lenka, Dr.
 • Mgr. Drábik Martin, Ph.D. :"Preparation of Nanocomposites TiOx /Plasma Polymer and Study of Their Properties"; školitel: prof. RNDr. Biederman Hynek, DrSc.
 • Mgr. Grinevich Andrey :"Plasma Polymerization in Biomedical Applications"; školitel: prof. RNDr. Biederman Hynek, DrSc.
 • RNDr. Labuta Jan :"Study of Interactions in Macromolecular and Supramolecular Systems"; školitel: doc. RNDr. Hanyková Lenka, Dr.
 • RNDr. Šeděnková Ivana :"Spectroscopy of Conducting Polymers Thin Films"; školitel: doc. RNDr. Trchová Miroslava, CSc., DSc.
 • Mgr. Jigounov Alexander :"Structure, Thermal and Physical Properties of Liquid Crystalline Polymers"; školitel: Ilavský Michal
 • Mgr. Alenichev Igor :"Swelling and Mechanical Behavior of One- and Two-Components Polyelectrolyte Hydrogels"; školitel: Ilavský Michal
 • doc. Mgr. Hanuš Jan, Ph.D. :"Nanokompozitní vrstvy založené na plazmových polymerech"; školitel: prof. RNDr. Biederman Hynek, DrSc.
 • Mgr. Kousal Jaroslav, Ph.D. :"Diagnostika procesu plazmové polymerace"; školitel: prof. RNDr. Biederman Hynek, DrSc.
 • Ing. Boldyryeva Hanna :"Modification of Polymer Surfaces"; školitel: doc. Slavínská Danka, prom. fyz., CSc.
 • Ing. Pihosh Yuriy :"Composite Multicomponent Films Prepared by Plasma Polymerization and Related Processes"; školitel: prof. RNDr. Biederman Hynek, DrSc.
 • Mgr. Starykov Oleksiy :"Electrical Properties of Polymeric Systems"; školitel: RNDr. Prokeš Jan, CSc.
 • Ing. Fomenko Andriy :"Swelling and Mechanical Behavior of Polyelectrolyte Hydrogels"; školitel: Ilavský Michal
 • Ing. Stelmashuk Vitaliy :"Properties of Films Prepared by R.F. Sputtering of Polymers"; školitel: prof. RNDr. Biederman Hynek, DrSc.
 • Mgr. Janisova Larysa :"Phase Separation in Aqueous Solutions of Thermoresponsive Polymers as Studied by Spectroscopic Methods"; školitel: Ilavský Michal
 • Ing. Savelyev Oleksiy :"Supersymmetry Theory of Microphase Separation in Homopolymer-Oligomer Mixtures"; školitel: doc. RNDr. Krakovský Ivan, CSc.
 • prof. Ing. Shukurov Andrey :"Study of Plasma Polymer Processes for Surface Modification of Solids"; školitel: prof. RNDr. Biederman Hynek, DrSc.
 • Mgr. Demchenko Yevhen Victorovich :"Steady-State and Time-Resolved Optical Spectroscopy of Macromolecules"; školitel: RNDr. Klimovič Josef, CSc.
 • RNDr. Bílková Petra, Ph.D. :"Studium povrchů polymerních struktur modifikovaných v nízkoteplotním plazmatu"; školitel: prof. RNDr. Biederman Hynek, DrSc.
 • Ing. Samokhin Yevhen :"Structural and Optical Properties of InAs/GaAs Quantum Dots"; školitel: doc. RNDr. Toušková Jana, CSc.