RNDr. Pavel Solař, Ph.D.


Vzdělání:

2009  – 2014 Doktorské studium v oboru 4F4: Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika, Matematicko-fyzikální fakulta, Praha

2007 – 2009 Magisterské studium v oboru Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů, Fyzika reálných povrchů, Matematicko-fyzikální fakulta, Praha

2004  – 2007 Bakalářské studium v oboru Obecná fyzika, Matematicko-fyzikální fakulta, Praha


Odborné vědecké zaměření


Vědecký výstup a publikační aktivita:

Články v recenzovaných odborných časopisech (WoS): 48

h-index: 17

Hoby:

programování, počítačová grafika, science fiction, cyklistika, in-liny, plavání, paintball