RNDr. Julie Šťastná, PhD.

Oddělení spektroskopie polymerů


Vzdělání:

2009-2015. PhD. studium na MFF UK

2010 – 2011: učitelství fyzika, doplňující kurz CŽV

2007 – 2009: Magisterské studium na MFF UK v Praze, obor „Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů“, zaměření na fyziku makromolekulárních látek

2004 – 2007: bakalářské studium Fyziky na MFF UK v Praze


Odborné vědecké zaměření


Pedagogická činnost:

Vypsané práce

Výuka


Projekty:

Členka týmu:


Hoby:

tvoření, sportování a outdoorové činnosti s mými dětmi, vázání lanových prolézaček, kolo, inline brusle, tancování