Experimentální vybavení

Na naší katedře máme k dispozici špičkové experimentální zařízení jak pro přípravu vzorků, tak pro jejich podrobnou charakterizace z hlediska jejcih chemického složení, morfologie a topografie, smáčivosti, optických, elektrických, mechanických termálních vlastností i bioadhesivních a antibakteriálních vlastností. Disponujeme i technickým zázemím, které nám umožňuje výrobu a vývoj menších dílů a přístrojů.

 

Charakterizace studovaných materiálů

Další technické vybavení a infrastruktura