Program katedrálního semináře na letní semestr akademického roku 2021/2022

(program bude průběžně aktualizován)

 

15.3. S. Vajda, J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry, Prague, Czech Republic

22.3. M. Mozetič, Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovinia

5.4. A. R. Gonzalez-Elipe, Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla, Spain, Plasma-assisted thin film growth activated by acoustic waves

12.4. V. Holubec, KMF MFF UK Retarded active matter

26.4. M.Smietana, R. Bogdanowicz, K. Siuzdak, Warsaw University of Technology, Gdansk University of Technology, Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN, Poland

3.5. V. Holubec, KMF MFF UK Delayed active matter

10.5. D. Thiry, Univeristy of Mons, Belgium

17.5. A. Vahl, Kiel University, Germany

 

 

Semináře se konají v úterky od 14:00 buď on-line (Zoom nebo MS Teams) anebo prezenčně v posluchárně T2 v kampusu Troja v závislosti na situaci spojenou s pandemií COVID-19 a s ohledem na platná nařízení. 

prof. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D.     (garant a moderátor)