Doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr.

Zástupkyně vedoucího katedry

Oddělení spektroskopie polymerů

 

Vzdělání

1990: RNDr. – Biofyzika a chemická fyzika, MFF UK, Praha

1997: Dr. – Fyzika makromolekulárních a biologických struktur, MFF UK, Praha

2009: Doc. – Fyzika molekulárních a biologických struktur, MFF UK, Praha 


Pracovní pozice

1995 – 1997: odborný pracovník katedry makromolekulární fyziky, MFF UK, Praha

1997 – 2010.: odborný asistent katedry makromolekulární fyziky, MFF UK, Praha

2010 – souč.: docent katedry makromolekulární fyziky, MFF UK, Praha

2012 – 2020: vedoucí katedry makromolekulární fyziky, MFF UK, PrahaVědecké zahraniční stáže:

1997: National Technical University of Athens, Řecko

2002: Polytechnic University of Valencia, Španělsko

2010: National Institute for Materials Science (NIMS), Tsukuba, Japonsko


Odborné vědecké zaměření

NMR spektroskopie polymerů (hydrogely, lineární oligomery)

Fázový přechod v polymerních systémech

Teplotně citlivé polymerní roztoky a hydrogely

Vliv struktury polymerních systémů (polymerní sítě, hydrogely) na jejich fyzikální vlastnosti

Supramolekulární komlexy porfyrinů


Výuka a další pedagogická činnost

Vedení studentů (obhájeno/studující):

Bakalářské práce: 4/0

Diplomové práce: 7/0

Disertační práce: 4/1

 

Vedené práce

Vypsané práce

Výuka


Vědecký výstup a publikační aktivita:

Články v recenzovaných odborných časopisech (WoS): 41

Kapitoly v knihách: 1

h-index: 18


Zvané a keynote přednášky:

  • L. Hanyková, J. Spěváček, M. Radecki, A. Zhigunov, Z. Sedláková: Thermoresponsive hydrogels of interpenetrating polymer networks, EMN Meeting on Hydrogel Materials 2016, May 9-13, 2016, Singapore

Řešené projekty:

  • GAČR 21-25159S Duálně citlivé polymerní hydrogely se strukturou dvojitých sítí

Hoby:
Cyklistika, hokej, cyklistika, geocaching, cyklistika.