Doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc.

Oddělení fyziky vrstev a povrchů

 

Vzdělání

1985: RNDr. – Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika

1997: CSc. – Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika

2013: doc. – Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika


Pracovní pozice

od roku 1985 – Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika


Odborné vědecké zaměření

  • Transportní vlastnosti heterogenních struktur, zejména přenos elektrického náboje v polymerních systémech
  • Vodivostní mechanismy v organických vodivých materiálech a sledování jejich změn v průběhu stárnutí
  • Elektrická impedanční tomografie
  • Počítačové modelování

Výuka a další pedagogická činnost

Vypsané práce

Výuka


Vědecký výstup a publikační aktivita:

Články v recenzovaných odborných časopisech (WoS): 27

Kapitoly v knihách: 2

h-index: 12


Řešené projekty:

  • 2009-2011, GAČR, “Nanocrystalline heterogeneous photovoltaic solar cells“
  • 2009-2012, AV ČR, “Příprava a vlastnosti nanostruktur vytvářených vodivými polymery”
  • 2013-2016, GAČR, “Hybridní kompozity na bázi vodivých polymerů“
  • 2016-2018, GAČR, "Vodivé polymerní kryogely"
  • 2017-2019, GAČR, "Výzkum komplexního na plazmatu založeného plynového agregačního zdroje nanočástic jádroslupka a heterostrukturovaných nanočástic"

Další aktivity

Člen výboru pražské pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků