Disertační práce

V rámci doktorského studia se naše katedra podílí na výuce a vedení studentů v oboru  Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika (P4F4, pro studium v anglickém jazyce P4F4A).

Naši absolventi a absolventky se stávají odborníky připravenými pro samostatnou vědeckou práci v základním i aplikovaném výzkumu v interdisciplinárních oblastech na pomezí fyziky, chemie a biologie. Během studia získávají hluboké znalosti odpovídajících fyzikálních experimentálních a teoretických metod potřebných pro studium a vývoj pokročilých nanomateriálů, polymerůmakromolekulárních látek, i znalosti v oblastech chemie či biologie potřebné pro zapojení do multidisciplinárních vědeckých týmů. Díky tomu naši studenti v poslední době získali několik prestižních ocenění. Po ukončení studia se naši absolventi velmi dobře uplatňují na výzkumných akademických nebo vývojových pracovištích i jako vedoucí pracovníci v laboratořích zaměřených na fyzikálně-chemické či biologicko-fyzikální analýzy.

Každoročně vypisujeme disertační práce zaměřené na výzkum různých typů nanomateriálů, hydrogelů či vodivých polymerů, modifikace materiálů pro biolékařské aplikace (antibakteriální povrchy, platformy pro bio-detekci,  materiály pro kontrolovanou imobilizaci biomolekul) i na charakterizaci a teoretický popis těchto  systémů. Přehled aktuálně vypsaných témat je možné nalézt ZDE. Nicméně po vzájemné dohodě je možné vypsat témata nová. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat: kmf@kmf.troja.mff.cuni.cz

Aktuálně řešené disertační práce:

Přehled úspěšně obhájených disertačních prací: