Studentské fakultní granty a samostatná laboratorní práce

Jednou z možností, jak si studenti a studentky prvních ročníků bakalářského studia mohou vyzkoušet a „osahat“ vědeckou práci na naší katedře, jsou tzv. studentské fakultní granty (SFG).  Během těchto studentských projektů se jejich řešitelé seznámí jak s problematikou řešenou na KMF, tak i s různými pokročilými depozičními a charakterizačními technikami, popřípadě s metodami teoretické fyziky. Mimoto, při úspěšném dokončení studentského projektu student/ka získává i finanční odměnu

Studenti se mohou buď přihlásit na vypsané experimentální anebo teoretické studentské fakultní granty, či se domluvit s některým z našich pracovníků na vypsání nového projektu dle vzájemné dohody. V případě zájmu kontaktujte vedoucí již vypsaných projektů, nebo si s námi domluvte schůzku (kmf@kmf.troja.mff.cuni.cz), rádi Vás seznámíme s řešenou problematikou, experimentálním vybavením i dalšími možnými tématy. Pro ty, kteří si netroufají na vlastní projekt, nabízíme i možnost zapsat si předměty Samostatná laboratorní práce nebo Samostatná teoretická práce, kdy studenti pod vedením pedagoga řeší zadaný dílčí experimentální či teoretický úkol.

Přehled aktuálně vypsaných SFG grantů si můžete stáhnout zde.