Naši studenti

Naše studenty a studentky, a to jak bakalářského a magisterského, tak i doktorandského studia, vedeme k samostatné výzkumné činnosti a zapojujeme je do běžících výzkumných projektů. Snažíme se o jejich odborný růst a to s důrazem kladeným nejen na teoretické porozumění studovaným tématům, ale i s ohledem na získání potřebné experimentální zručnosti a seznámení se s moderními technologiemi a měřicími přístroji. O tom, že se nám to daří, svědčí množství cen a ocenění, které naši studenti v posledních letech získali.

Pro studenty/ky prvních ročníků bakalářského studia každoročně vypisujeme i několik témat Studentských Fakultních Grantů (SFG), kde jim dáváme  možnost „osahat“ si vědeckou práci a seznámit se s problematikou řešenou na naší katedře. Starší studenty/ky pak podporujeme v podávání vlastních návrhů grantů v rámci Grantové Agentury Univerzity Karlovy (GAUK), což jim umožní vlastní výzkum pod odborným vedením.

V neposlední řadě podporujeme i krátkodobé studijní a výzkumné stáže našich student na spolupracujících zahraničních pracovištích jako jsou např. Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Německo), Ghent University (Belgie), University of Bari (Itálie), University College Dublin (Irsko), Lipsko (Německo).

Projekty GAUK řešené našimi studenty

Zahraniční stáže našich studentů