Představení katedry

Na Katedře makromolekulární fyziky probíhá studiumvýzkum v oborech fyziky polymerů a makromolekulárních látek, fyziky nanomateriálůteoretické fyziky. V rámci našeho výzkumu využíváme špičkové přístrojové vybavení a širokou vědomostní bázi v oblasti pravděpodobnostního modelování ve fyzice. Aktivně spolupracujeme jak s dalšími katedrami MFF UK (FÚ, KFPP, KFKL, KFM), tak i s celou řadou českých i zahraničních výzkumných pracovišť. Tato spolupráce probíhá jednak formou společných výzkumných projektů i formou výměnných stáží studentů.

 

Výuka na naší katedře je zaměřena na všechny stupně studia – od bakalářského, přes magisterské, až po doktorské. Nabízíme vedení:

V současné době se snažíme rozvinout i spolupráci se soukromým sektorem přičemž nabízíme:

  • Moderní experimentální zařízenízkušený výzkumný tým pro základní a aplikovaný výzkum
  • Expertní analýzu celé škály materiálů od polymerů a hydrogelů po anorganické nanomateriály
  • Návrh a konstrukci vakuových depozičních systémů včetně nanočásticových zdrojů

V případě zájmu o spolupráci nás kontaktujte: kmf@kmf.troja.mff.cuni.cz