Doc. RNDr. Jana Toušková, CSc.


Oddělení fyziky vrstev a povrchů

 

Vzdělání

1963: promovaný fyzik. - Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha, Česká Republika 

1971: RNDr. - Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha, Česká Republika 

1974: CSc. -  Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha, Česká Republika 

1991: Doc.  -   Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha, Česká Republika


Pracovní pozice

1963–1966: asistentka na katedře fyziky pevných látek, MFF UK, Praha, Česká Republika 

1966-1970: odborná asistentka na katedře fyziky pevných látek, MFF UK, Praha, Česká Republika 

1970 –1990: odborná asistentka na katedře fyziky pevných látek a na katedře polovodičů, MFF UK, Praha, Česká Republika 

1991- 1998 docentka na katedře polovodičů, MFF UK, Praha, Česká Republika 

1998 - 2013   docentka na katedře Makromolekulární fyziky, MFF UK, Praha, Česká Republika 

Od 2013 vědecká pracovnice, docentka na katedře Makromolekulární fyziky, MFF UK, Praha, Česká Republika 


Vědecké zahraniční stáže (krátkodobé):

1972:Universita Vilnius, Litva

1975: British Universities (Southampton, St.Andrews, Manchester), Anglie

1988: Centre National de la Recherche Scienifique (CNRS) Paříž, Francie


Odborné vědecké zaměření

Fyzika polovodičů, polymerní materiály, tenké vrstvy, transport náboje v anorganických a organických materiálech, povrchový fotovoltaický jev v polymerech, přeměna sluneční energie v elektrickou, fotovoltaické články


Výuka a další pedagogická činnost

Na MFF UK působím pedagogicky od roku 1963, nejprve v základních, pak ve speciálních kurzech praktika, dále jako přednášející: Fyzika polovodičových součástek I a II, Technologie a vlastnosti nových typů polovodičových struktur (v současnosti již nepřednášené),  Transportní a povrchové vlastnosti pevných látek (NFPL 018), Sluneční energie a fotovoltaika (NFPL 031) a Experimentální cvičení III (NFPL 146).

Celkem vedení 14 úspěšných diplomových prací, 1 úspěšné bakalářské práce,

jedné  úspěšné  a jedné neukončené disertační práce.   

Vypsané práce

Výuka


Vědecký výstup a publikační aktivita:

Články v recenzovaných odborných časopisech (WoS): 48

Kapitoly v knihách: 3

h-index: 12

Skripta:  E. Klier, J. Toušková, Polovodičové prvky II, SPN Praha 1986

Učební texty:  J. Toušková, Integrované obvody Praha 1990


Zvané a keynote přednášky:

 • 3. Česká fotovoltaická konference, 3.-5. 11. 2008, Brno, ČR
 • Konference českých fyziků, rok 2000, Brno

Spoluřešitelka projektu:

 • 1994 Fond Rozvoje Vysokých Škol 0705 Levná technologie přípravy slunečních článků CdS/CdTe
 • 1996-1998 GAČR 102/96/1703 Struktury pro elektroniku a optoelektroniku připravované metodou organokovové epitaxe
 • 1999-2001 GaČR 102/99/0414 Materiály a struktury pro elektronické a optoelektronické součástky připravované metodou MOVPE
 • 2009 -2011GAČR 202/09/1206 Nanokrystalické heterogenní sluneční články

Členka týmu projektů:

 • 1994-1995 PECO OK 9342 Low technology fabrication of kadmium sulphide-cadmium telluride solar cells
 • 1992 -1995    EC JOU 2-CT 92-0241 Low technology fabrication of CdS/CdTe solar cells
 • 1996-1997 GAUK 156/96 Příprava a studium slunečních článků na bázi heteropřechodu CdS/CdTe
 • 2002-2006 projekt EU PV Enlargement –Contract NNE5-2001-736 (20 kW fotovoltaická střešní elektrárna)

Další aktivity
 
 • Oponentka řady článků v odborných zahraničních časopisech
 • Oponentka projektů MŠMT
 • Instruktorka: program Talnet 0641, Program pro vzdělávání žáků středních škol 2007-2012

Popularizační činnost:

 • „Organická fotovoltaika „, článek v časopise  Vesmír 9 (2012).
 • „Sluneční energie a fotovoltaika“, článek v časopise Matematika, Fyzika, Informatika 29, 2 (2020). Určeno učitelům středních škol.

Hobby:

Turistika, historie, francouzština