Výsledky

Patenty a užitné vzory:

Monografie a kapitoly v knihách:

Publikace v mezinárodních odborných časopisech:

Za poslední léta se členové naší katedry podíleli na velké řadě publikaci v prestižních recenzovaných odborných časopisech. Seznam publikací řazený dle jednotlivých let je možné získat zde: