Spolupráce

Naše katedra aktivně spolupracuje jak s dalšími katedrami MFF UK (FÚ, KFPP, KFKL, KFM) tak i s celou řadou českých i zahraničních výzkumných pracovišť. Tato spolupráce probíhá jak formou společných výzkumných projektů, tak i formou výměnných stáží student či vědeckých pracovníků.

V případě zájmu o spolupráci nás prosím kontaktujte kmf@kmf.troja.mff.cuni.cz