Doc. RNDr. Ivan Krakovský, CSc.

Vedoucí oddělení spektroskopie polymerů

 

Vzdělání

1980-1985: Matematicko-fyzikální fakulta (obor chemická fyzika a biofyzika), Univerzita Karlova v Praze, udělen titul RNDr.

1986-1991: Ústav makromolekulární chemie AVČR (vědecká aspirantura), Praha, udělena hodnost CSc.


Pracovní pozice

1986-1995: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, vědecký aspirant a vědecký pracovník

1995-současnost: Katedra makromolekulární fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze, vědecký pracovní


Odborné vědecké zaměření

Mikro- a nanofázová separace v polymerních systémech

blokové kopolymery

polymerní sítě

hydrogely

metody termické analýzy

rozptyl X-paprsků a neutronů

infračervená spektroskopie


Vědecké zahraniční stáže:

1993-1994: 12 měsíců, Kyoto Institute of Technology, Japonsko (Prof. K.Kajiwara).

1997-1999: 26 měsíců, Department of Polymer Engineering, Technical University Delft, Nizozemsko (Prof. A. Posthuma de Boer).

2004-2005: 12 měsíců, Kyoto University, Japonsko (Prof. S.Kohjiya


Členství v profesních organizacích a radách

  • Oborové rada F4 doktorského studijního programu MFF UK, Praha
  • Oborové radaF13 doktorského studijního programu MFF UK, Praha

Publikace

Autor a spoluautor více než 50 publikovaných prací v impaktovaných časopisech a 4 kapitol v monografiích


Výuka a další pedagogická činnost

Výuka