Popularizační články

Sluneční energie a fotovoltaika - Jana Toušková, Jiří Toušek - vyšlo v časopise MATEMATIKA-FYZIKA-INFORMATIKA v roce 2020