Vědecká témata

V současné době na naší katedře probíhá experimentální výzkum aplikačně perspektivních nanomateriálů, polymerů a makromolekulárních látek, který je doplněn teoretickým studiem zaměřeným na moderní oblasti termodynamiky a statistické fyziky. Díky našemu experimentálnímu vybavení, široké vědomostní bází a probíhající spolupráci se špičkovými výzkumnými pracovišti se nám podařilo dosáhnout oborově významných výsledků i výborného postavení v kontextu mezinárodního výzkumu.

Fyzika nanomateriálů

V oboru fyziky nanomateriálů se věnujeme studiu pokročilých jedno a vícesložkových organických, anorganických a hybridních nanočástic, nanokompozitů, nanostruktur a nanokapalin se zaměřením na vývoj unikátních plazmatických metod, umožňujících "zelenou" syntézu nanomateriálů bez chemických odpadů, reziduí a linkerů.

Hlavní oblasti zájmu:

Fyzika polymerů a makromolekulárních látek

Obor fyziky polymerů a makromolekulárních látek je zaměřen na výzkum polymerních sítí, hydrogelů, vodivých polymerů, supramolekulárních komplexů, organických polovodičů a plazmových polymerů.Studujeme i interakci plazmatu s polymerními látkami a komplexními biologickými systémy.

Hlavní oblasti zájmu:

Teoretická fyzika

V oboru teoretické fyziky se zabýváme molekulárními motory, nerovnovážnou termodynamikou malých systémů, difúzí interagujících částic a fluktuací tepla a práce ve stochastické termodynamice. Mimoto se zajímáme i o modelování vzniku polymerních materiálů a růstu nanomateriálů.

Hlavní oblasti zájmu: