RNDr. Artem Ryabov, Ph.D.


Vzdělání:

2013: RNDr. – Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze

2015: Ph.D. – Biofyzika a chemická fyzika, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze


Odborné vědecké zaměření


Vědecký výstup a publikační aktivita:

Články v recenzovaných odborných časopisech (WoS): 39

h-index: 14


Výuka a další pedagogická činnost

Řešené práce

Vypsané práce

Výuka