RNDr. Viktor Holubec, Ph.D.

Oddělení teoretické fyziky 

 

Vzdělání

2007: Bc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha, Česká Republika 

2009: Mgr. - Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha, Česká Republika 

2012: RNDr. - Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha, Česká Republika 

2013: Ph.D - Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha, Česká Republika 


Pracovní pozice

od 2009: vědecký pracovník na MFF UK, Praha, Česká RepublikaVědecké zahraniční stáže:

2017-2020: Humboldt PostDoc, Univerzita v Lipsku, Německo

8.5.2011 - 28.5.2011, 29.4.2012 - 18.5.2012, 9.3.2014 - 28.3.2014, 26.5.2015 - 13.6.2015: Univerzita v Osnabücku, Německo


Odborné vědecké zaměření

Rovnovážná a nerovnovážná termodynamika a statistická fyzika

Stochastické modelování

Numerické a simulační metody

Kvantová termodynamika

Stochastická termodynamika

Active matter


Výuka a další pedagogická činnost

Vedení studentů (obhájeno/studující):

Bakalářské práce: 4/2

Diplomové práce: 0/0

Disertační práce: 0/2

 

Vedené práce

Vypsané práce

Výuka


Oponentská práce

  • Projekty TAČR
  • Recenze pro odborné časopisy: Appl. Phys. Lett., Chem. Phys. Lett., Entropy, J. Phys. A, J. Non-Equilib.,Thermodyn., J. Propul. Power, New J. Phys., Physica A, Phys. Rev. A, Phys. Rev., B, Phys. Rev. E, Phys. Rev. Lett., Phys. Rev. X, Phys. Lett. A, Sci. Rep., Chin., J. Phys.

Vědecký výstup a publikační aktivita:

Články v recenzovaných odborných časopisech (WoS): 38

Kapitoly v knihách: 1

Knihy: 1

h-index: 14


Zvané a keynote přednášky:


Řešené projekty:

  • Od 2011 spoluřešitel projektu “Magická fyzika” přinášejícího experimenty do středních a základních škol v ČR, cena děkana MFF UK za rok 2016
  • Řešitel projektu GAUK 143610, 2010-2012 “Teoretický popis nerovnovážných procesů transformace energie na úrovni molekulárních struktur”
  • Člen týmu v bilaterárních projektech DAAD-AVČR, 2011-2012, 2014-2015 a 2017-2018, spolupráce mezi skupinami prof. Chvosty na MFF UK a prof. Maasse na Univerzitě v Lipsku
  • Člen COST akce MP1209, 2015-2017 „Stochastická termodynamika molekulárních systémů: od klasické ke kvantové”
  • Člen týmu projektu GAČR 17-06716S 2017-2019 „Stochastická termodynamika molekulárních systémů: od klasické ke kvantové“
  • Řešitel projektu GAČR 20-02955J, 2020-2022 „Dynamika a termodynamika umělých a přírodních aktivních systémů se zpožděním“, bilaterární projekt MFF UK a Univerzity v Lipsku
  • Postdoktorandské stipendium nadace Alexander von Humboldt, 2017-2020, “Optimal control of information-driven hot micro-swimmers”, projekt řešen ve skupině prof. Kroye na Univerzitě v Lipsku, Německo
  • Doktorandské stipendium CSC, 2019-2023, “Effect of Symmetries on Current Fluctuations in Quantum and Classical Systems”, financování doktorského stupdia Zhuolina Ye

Zájmy:
Výpočetní technika, fotbal a obecně sport, cestování, četba, hudba, rodina