Prof. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D.

 

Vzdělání

 • 1995: Ing. Technology of Devices and Materials of Electronics, Ivanovo State University of Chemistry and Technology, Ivanovo, Ruská federace
 • 2003: Ph. D. Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha, Česká Republika

Pracovní pozice

 • 1995 – 2000: Vedoucí inženýr, Ivanovo State University of Chemistry and Technology, Ivanovo, Russia
 • 2002 – 2002: Vědecký asistent, Fraunhofer Institute for Applied Polymer Research, Potsdam-Golm, Germany
 • 2002 - 2003 a 2004 – 2004: Výzkumník, Chemistry Department, University of Illinois at Chicago, Chicago, Il, USA
 • 2004 – 2005: Výzkumník, Institute of Physics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, Česká Republika
 • 2005 – 2007: Odborný asistent, EcoTopia Science Institute, University of Nagoya, Japan
 • 2004 – 2011: Odborný asistent, KMF MFF UK
 • 2011 – 2020:  docent, KMF MFF UK
 • 2020 – dodnes: professor, KMF, MFF UK

Odborné vědecké zaměření

 • Depozice tenkých vrstev a nanočástic za sníženého tlaku pomocí plazmatu
 • Mezoporézní povlaky pro fotoelektrochemické štěpení vody
 • Plazmonické a fotoluminiscenční kovové / polovodičové nanočástice
 • Opticky aktivní nanokapaliny
 • Nanomateriály s regeneračním účinkem a antibakteriální aktivitou pro hojení ran
 • Fázová separace a nanoconfinement v plazmových polymerech
 • Plazmové opracování polymerů v roztocích
 • Plazmové zemědělství

Výuka a další pedagogická činnost

Vedení studentů (obhájeno/studující):

Diplomové práce: 1/0

Disertační práce: 4/4

Vedené práce

Vypsané práce

Výuka


Ocenění

1995: Diploma with honors for excellent studying at Ivanovo State University of Chemistry and Technology, Ivanovo, Russia


Členství v mezinárodních vědeckých společnostech

 • International Plasma Chemistry Society since 2001
 • International Society for Plasma Medicine since 2012
 • Materials Research Society since 2018

Členství v edičních radách
 • Plasma Processes & Polymers, guest editor
 • Materials, MDPI, guest editor
 • SN Applied Sciences, Springer, guest editor
 • Russian Journal of Chemistry and Chemical Technology, člen ediční rady
 • Člen International Advisory Board časopisu Plasma Processes & Polymers

Další aktivity
 • ERASMUS + Programový koordinátor mezi MFF UK a Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Germany, 2018-2021.
 • Expertní oponnet pro The Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding, Romania, 2011-2012 and 2019-2020.
 • Oponent odborných článků (ACS Applied Materials & Interfaces, ACS Biomaterials Science & Engineering, and ACS Applied Nano Materials...)
 • EUROMAT 2013, Seville, Spain, člen mezinárodního organizačního výboru
 • 8th International workshop on polymer metal nanocomposites, Prague, Czech Republic, 2017, předseda místního organizačního výboru
 • 17th JVC, Olomouc, Czech Republic, 2018, člen mezinárodního programového výboru
 • Workshop on plasma-based synthesis of nanomaterials, Prague, Czech Republic, 2020, člen místního organizačního výboru

Vědecký výstup a publikační aktivita:

Články v recenzovaných odborných časopisech (WoS): 132

Kapitoly v knihách: 2

h-index: 27


Zvané a keynote přednášky:

 • 10th Plasma Surface Engineering, Garmisch-Partenkirchen, Germany, 2006
 • 6th International Symposium on Theoretical and Applied Plasma Chemistry, Ivanovo, Russia, 2011
 • 7th International Symposium on Theoretical and Applied Plasma Chemistry, Ivanovo, Russia, 2014
 • Tokyo University, Japan, 2014
 • 14th Plasma Surface Engineering, Garmisch-Partenkirchen, Germany, 2014
 • 7th Kobe University Brussels European Centre Symposium, Brussels, Belgium, 2015
 • 15th Plasma Surface Engineering, Garmisch-Partenkirchen, Germany, 2016
 • Bilateral Kobe-Kiel Workshop Kiel, Germany, 2017
 • Okinawa Institute of Science and Technology, Japan, 2017
 • 8th International Symposium on Theoretical and Applied Plasma Chemistry, Ivanovo, Russia, 2018
 • 9th International Workshop on Polymer-Metal Nanocomposites, Helsinki, Finland, 2019
 • iPlasmaNano-X, Porec, Croatia, 2019
 • Tokyo University and Nagoya University, Japan, 2019
 • Advances in Cluster Beam Deposition Symposium, Okinawa, Japan, 2019

Řešené projekty:

Řešitel:

 • 2008 - 2010 Czech Science Foundation GP202/08/P158 Nanocomposite metal/polyethylene oxide plasma polymer thin films for biomedical applications
 • 2017 - 2019 The Czech Science Foundation GAČR 17-12994S Multicomponent nano-architectured thin films of plasma polymers
 • 2021-2023 The Czech Science Foundation GAČR 21-12828S Plasma-assisted synthesis of liquid polymer-based nanofluids

Člen týmu

 • 2000 - 2005 Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic OC527.10 Plasma polymers prepared by rf. sputtering of polymeric solids, under the COST Action
 • 2002 - 2004 Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic KONTAKT ME554 Nanostructured organosilicon and organic layers formed by polyatomic ion beams and plasma polymerization
 • 2002 - 2004 Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic KONTAKT ME553 Modification of hydrogels by plasma polymerization
 • 2007 - 2011 The Academy of Sciences of the Czech Republic KAN101120701 Nanocomposite films and nanoparticles formed in low-pressure plasma for surface modification
 • 2011 - 2014 Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic LD11032 Nanocomposites, Nanostructured Films and Plasma Modification for Polymer Nanomaterials for Food Packaging, under the COST Action FA0904 Eco-sustainable food packaging based on polymer nanomaterials
 • 2012 - 2015 Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic LD12066 Enhancement of biocompatibility of materials by atmospheric pressure plasma techniques for biomedical applications, under the COST Action MP1101 Biomedical applications of atmospheric pressure plasma technology
 • 2013 - 2017 The Czech Science Foundation GAČR 13-09853S Application of low temperature plasma in a gas aggregation cluster source for deposition of nanoparticles, nanostructured and nanocomposite films
 • 2016 - 2018 The Czech Science Foundation GAČR 16-14024S Investigation of nanostructured thin films formation deposited by plasma assisted techniques
 • 2017 - 2019 The Czech Science Foundation GAČR GA-1722016S Investigation of plasma based complex gas aggregation source of core-shell and heterostructured nanoparticles
 • 2017 - 2019 The Czech Science Foundation GAČR GA-1710813S Novel plasma polymers with tunable stability and permeability
 • 2017 - 2020 Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic LTC17062 Nanocomposite coatings based on hydrogenated carbon nanoparticles, under the COST Action CA15107 Multi-Functional Nano-Carbon Composite Materials Network

Hobby jogging, fotbal, kytara, rybaření