Ján Šomvársky, CSc.

 

Vzdělání

1981: Mgr. –    Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha, Česká Republika 

1989: CSc –     Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha, Česká Republika


Pracovní pozice

1981 –1998: PhD student a vědecký pracovník na ÚMCH, AV ČR, Praha, Česká Republika 

1999 –2005: výzkumný pracovník Honeywell Technology Center, Praha, Česká Republika 

Od 2005:      Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha, Česká RepublikaVědecké zahraniční stáže:

1995: Visiting Associate Professor, Delft University of Technology, Delft, Netherlands


Odborné vědecké zaměření

  • Teorie tvorby rozvětvených a sesíťovaných polymerů včetně počítačových simulací růstu struktur. Optimalizace algoritmů pro výpočet strukturních parametrů.
  • Teoretický popis a modelování komplexních polymerních systémů metodou konečných prvků
  • Pokročilé řídící systémy, optimalizace algoritmů a numerických výpočtů (MATLAB)
  • Expertíza v symbolických výpočtech pomocí Wolfram MATHEMATICA

Výuka a další pedagogická činnost

Vedení studentů (obhájeno/studující):

Bakalářské práce: 1/0

Vypsané práce

VýukaVědecký výstup a publikační aktivita:

Články v recenzovaných odborných časopisech (WoS): 24

Patenty: 1

h-index: 12


Řešené projekty:

Spoluřešitel projektu GAČR 106/08/1409 Role of Structure of Crosslinked Polymer Matrix in Particulate Composites. Multiscale Modeling and Experimental Verification.(2008–2010)


Hobby

Sport (běh, orientační běh, turistika, kolo, vodní sporty), cestování