Katedra makromolekulární fyziky byla založena jako Katedra polymerů v roce 1974. V současné době na naší katedře probíhá výzkum v oblastech fyziky nanomateriálů, fyziky polymerů a makromolekulárních látekteoretické fyziky.

Aktuality

Vanoce
30. leden 2023

Daniil Nikitin získal grant financovaný MŠMT na podporu mobilit studentů a mladých vědeckých pracovníků mezi naší katedrou a Christian-Albrechts Univesrity v německém Kielu.

Cílem tohoto bilateralního projektu, který navazuje na náš dlouhodobý výzkum v oblasti vývoje nanomateriálů, bude získat nové poznatky o odporovém spínání v nanokapalinách.

Vanoce
20. leden 2023

Když skupiny ptáků nebo ryb vytvářejí fantastické formace, často se hovoří o inteligenci hejna. Naše studie umělých aktivních Brownových částic ve vodě naznačuje, že kořeny tohoto chování mohou být mnohem prozaičtější. Během řízení pohybu částic laserovým paprskem tak, aby dosáhly společného cíle, vykovávaly částice nečekaně koordinovaný pohyb. Ten vysvětlujeme přítomností časového zpoždění v naší experimentální aparatuře a tvrdíme, že podobné mechanismy jsou pravděpodobně v přírodě všudypřítomné.

Vanoce
15. leden 2023

Skupina vedená prof. Shukurovem publikovala článek v Nanoscale Advances, ve kterém referovali o syntéze žlutých, zelených a modrých plasmonových nanokapalin, které lze vyrobit bez mokré chemie přímou depozicí Ag a Cu nanočástic z klastrovacích zdrojů do kapalného polyetylénglykolu. Tento nově vyvinutý přístup nabízí vynikající platformu pro základní výzkum nevodných nanokapalin s interakcemi kov-polymer a kov-kov, které nejsou narušeny přítomností rozpouštědel nebo chemických reziduí.

Vanoce
10. leden 2023

Doc. Lenka Hanyková se podílela na vývoji a charakterizaci systému podávání léčiv ve formě velmi malých částic oxidu ceru zapouzdřených v nanočásticích oxidu křemičitého. Tento systém může „chytře“ reagovat na okolí a vlivem radikálových forem kyslíku uvolňovat svůj náklad (částice oxidu ceru) v přesně určeném prostředí.

Detaily je možno naléz ve článku publikovaném v Advanced Functional Materials.

Vanoce
23. prosinec 2022

Katedra Makromolekulární Fyziky Vám všem přeje krásné vánoční svátky v kruhu Vašich nejbližších a hodně úspěchů v roce 2023!!

HeatEngines
5. prosinec 2022

Jedním z hlavních cílů stochastické termodynamiky je vývoj optimálních strategií pro řízení mikroskopických zařízení, jako jsou tepelné motory. V rámci právě vyšlé práce uvádíme elegantní odvození protokolů maximální účinnosti a maximálního výkonu platných pro širokou třídu hamiltoniánů.

Recyclable SERS platforms
5. prosinec 2022

Dr. Daniil Nikitin získal nový projekt GAČR na vývoj a výzkum nekonvenčních nanokapalin s odporovým (memristivním) spínacím chováním pro neuromorfní inženýrství.

Recyclable SERS platforms
30. listopad 2022

V rámci mezinárodního projektu jsme se podíleli na vývoji a studiu nových SERS aktivních recyklovatelných nanostrukturovaných platformem založených na TiO2 a Ag. Výsledky tohoto výzkumu byly publikovány v časopise Surfaces and Interfaces.

doc. Jan Hanuš
25. říjen 2022

Dne 25/10/2022 proběhla v Karolinu slavnostní promoce nových docentů. Jedním z nich byl náš kolega doc. Jan Hanuš, kterému tímto gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v nové roli.

NMR spectra
24. říjen 2022

Analýza chemické výměny v NMR je užitečný nástroj k popisu molekulárních procesů. V našem článku jsme publikovali analytický tvar spektra vícestavové chemické výměny a ukázali jeho aplikaci na reálný systém protonovaného oxoporfyrinogenu.

ECS 2022
24. říjen 2022

O. Kylián přednesl na prestižní mezinárodní konferenci 242nd ECS meeting zvanou přednášku s názvem "Atmospheric Pressure Plasma Treatment of Materials".

PSE Satellite 2022
23. říjen 2022

Byla zveřejněna témata studentských fakultních grantů vypisovaných naší katedrou.

Témata je možno nalézt zde.

PSE
20. říjen 2022

Naše magisterská studentka Veronika Červenková získala 2. místo v soutěži Falling Wall Labs, která probíhala toto září v polské Wroclavi!!

Gratulujeme!!

Nb NPs
28. září 2022

V právě vyšlém článku jsme prokázali na modelovém příkladu myšího mozku možnost využít Nb nanočástic jako perspektivní matrice pro citlivé molekulární zobrazování biologických tkání metodou povrchově-asistované laserové desorpční/ionizační hmotnostní spektroskopie.

V NPs
27. září 2022

Tvar nanočástic hraje důležitou roli v mnoha aplikacích. V naší studii se nám podařilo ukázat, jak je možné pouhou změnou depozičních podmínek kontrolovat tvar vanadových nanočástic připravovaných pomocí magnetronového plynového agregačního zdroje.

PSE
20. září 2022

Naše skupina se v hojném počtů zúčastnila konference PSE 2022, kde kromě plenární přednášky prof. A. Choukourova s názvem "Plasmas and polymers: from 0- to 3-D nanomaterials" bylo prezentováno dalších 5 našich přednášek a 3 studentské postery.