Katedra makromolekulární fyziky byla založena jako Katedra polymerů v roce 1974. V současné době na naší katedře probíhá výzkum v oblastech fyziky nanomateriálů, fyziky polymerů a makromolekulárních látekteoretické fyziky.

Plasma agriculture
31. březen 2024

Je možné využít plazma v zemědělství? Na tuto otázku se snaží nalézt odpověď článek "Plasma Treatment Modifies Element Distribution in Seed Coating and Affects Further Germination and Plant Growth through Interaction with Soil Microbiome", ketrý právě vyšel v časopise Journal of Agricultural and Food Chemistry a na kterém se podílel O. Kylián.

APS award
20. březen 2024

Rádi bychom V. Holubcovi poblahopřáli k tomu, že byl jedním z pouhých dvou vědců z České republiky oceněn jako APS’s 2024 Outstanding Referee

Více informací včetně kompletního seznamu oceněných je možné nalézt zde

DE-CZ nanoworkshop
15. březen 2024

Spolu s kolegy z Fyziákálního Ústavu AV ČR pořádáme tradiční Německo-Český workshop o nanomateriálech. Tento workshop se bude konat ve dnech 10. a 11. června 2024 v prostorách Fyzikálního ústavu.

Více informací je možné nalézt zde

GAUKy 2024
15. březen 2024

Gratulujeme našim studentům k získání finančních prostředků na jejich výzkumné projekty od Grantové agentury Univerzity Karlovy!

  • D. Voráč: Elusive delayed interactions in active matter
    models
  • E.P. Cital: Generalization of thermodynamic uncertainty relations for underdamped systems
Mobility 2024
10. únor 2024

Z. KrtoušV. Březina získali finanční prostředky na pokrytí nákladů spojených s jejich stážemi na prestižních zahraničních pracovištích:

  • V. Březina: Peter-Debye-Institute fro Soft Matter Physics, Uni Leipzig, Německo
  • Z. Krtouš: University of California, Santa Barbara, USA
V2O5 SERS
10. únor 2024

Nanočástice oxidů kovů mají velmi široké uplatnění v nejrůznějších oblastech. Jak jsme ukázali v právě vyšlé publikaci v časopise Ceramics International, zajímavou aplikací nanočástic V2O5 je jejich využití jako platformy pro neplazmonickou povrchem zesílenou Ramanovu spektroskopii.  

Nový projekt GAČR
10. únor 2024

V rámci mezinárodního vědeckého projektu jsme se podíleli na vývoji a přípravě nových semi-transparentních titan oxidových nanotubulárních povlaků dopovaných stříbrem s laditelnou morfologií. Výsledky této studie byly publikovány v časopise ACS Applied Nano Materials.

Antivirální povlaky
10. únor 2024

Jak ukázala nedávná epidemie COVID-19 pro zajištění bezpečnosti je nutné mít k dispozici materiály umožňující efektivní likvidaci virů. O. Kylián se ve spolupráci s JU podílel na vývoji unikátního antivirálního povlaku na respirátory, který je založen na galvanické korozi mědi. Více je možné nalézt v publikaci vyšlé v časopise ACS Applied Nano Materials.

Nový projekt GAČR
11. prosinec 2023

Od 1. ledna 2024 budou na naší katedře řešeny 2 nové projekty GAČR:

  • Plazmatem podpořená syntéza hybridních nanomateriálů pro laserem řízenou proton-borovou jadernou fúzi (A. Shukurov)

  • Nanomateriály na bázi vodivých polymerů pro povrchem zesílenou Ramanovu spektroskopii (O.Kylián)

Nový projekt GAČR
10. prosinec 2023

Kovové nanokapaliny skládající se z Ag nanočástic připravených pomocí plynového agregačního zdroje a poly(ethylenglykolu) prokázaly memristivní (paměťový) efekt. Nanočástice tvoří 3D vodivé můstky v elektrickém poli. Elektrický proud procházející můstky má skokový charakter, připomínající proces přenosu informací v biologických neuronových sítích. Tato studie byla publikována v Advanced Functional Materials

iPlasmaNano
10. prosinec 2023

O.Kylián přednesl na konferenci XII iPlasmaNano, která probíhala na francouzkém ostrově Gaudeloupe,  zvanou přednášku s názvem "Magnetron-based gas aggregation sources of nanoparticles: state-of-the-art, challenges and future perspectives".

Invited Talk
1. prosinec 2023

Na 13th Asian-European International Conference on Plasma Surface Engineering v Busanu v Koreji přednesl profesor Andrey Shukurov pozvanou přednášku na téma ‘One-Step Sputter-Driven Synthesis of Metal Nitride Nanoparticles and Nanofluids’.

.