Katedra makromolekulární fyziky byla založena jako Katedra polymerů v roce 1974. V současné době na naší katedře probíhá výzkum v oblastech fyziky nanomateriálů, fyziky polymerů a makromolekulárních látekteoretické fyziky.

Aktuality

PSE
20. září 2022

Naše skupina se v hojném počtů zúčastnila konference PSE 2022, kde kromě plenární přednášky prof. A. Choukourova s názvem "Plasmas and polymers: from 0- to 3-D nanomaterials" bylo prezentováno dalších 5 našich přednášek a 3 studentské postery.

Gels
15. září 2022

Právě byl publikován náš nový článek zabývající se problematikou vlivu různých podnětů na chování hydrogelů s jedno- a dvousíťovou strukturou složených z poly(N,N′-diethylakrylamidu) a polyakrylamidu.

 

J Phys D
9. září 2022

Profil proudění nosného plynu je jedním z nejkritičtějších parametrů, který silně ovlivňuje ztráty nanočástic na stěnách plynového agregačního. Tato problematika je studována v právě publikovaném článku pomocí numerických simulací.

article from the teoretical departement
1. září 2022

Naši kolegové A. RyabovV. Holubec z našeho teoretického oddělení publikovali v poslední době sérii článků v prestižních odborných časopisech.

InvitedICN
14. srpen 2022

Doc. Ondřej Kylián se zúčastnil ve dnech 12-14. srpna 2022 mezinárodní konference o nanomateriálech (ICN 2022), kde předensl zvanou plenární přednášku na téma připravy nanočástic oxidů kovů. 

New mgr.
20. červen 2022

Gratulujeme našim studentům, Davidovi VoráčoviJurajovi Májkovi, kteří úspěšně obhájili své diplomové práce.

Oboum přejeme mnoho dalších úspěchů!

Antibacterial coatings
15. červen 2022

Doc. Jan Hanuš se podílel na vzniku nové studie týkající se přípravy antibakteriálních povlaků. Tato práce, která vznikla ve spolupráci s JČU, byla publikována v časopise Surfaces and Interfaces

Článek je možno nalézt zde.

Velocity of NPs
11. květen 2022

Na základě výsledků bakalářské práce naší studentky Kateřiny Škorvánkové se nám podařilo připravit článek o měření rychlostí nanočástic vyletujících z nanočásticového zdroje za různých podmínek uvnitř a vně zdroje. Článek byl publikován v časopisu Vacuum.

Podrobnosti naleznete zde.

PSE Satellite 2022
13. duben 2022

Byla zveřejněna témata studentských fakultních grantů vypisovaných naší katedrou.

Témata je možno nalézt zde.

šťastný nový rok
30. březen 2022

Společně s kolegy z japonského pracoviště NIMS a ÚMCH AV ČR jsme zkoumali "chytré" molekuly modifikovaného porfyrinu, které umí měnit svoje vlastnosti vlivem pH a teploty.

Výsledky této studie byly publikovány v prestižním časopise Macromolecules.

GAUK
10. březen 2022

Gratulujeme našim studentům k získání finančních prostředků na jejich výzkumné projekty od Grantové agentury Univerzity Karlovy!

  • M. Protsak: Sputter-driven synthesis of transition metal oxynitride nanoparticles with tunable optoelectronic properties
  • K.Biliak: Sputter-based synthesis of optically active and electrically conductive nanofluids
  • Z. Krtouš: Metamaterials based on  plasma polymers for optics of the future
Ag@TiOx NPs
1. březen 2022

Řízená syntéza nanočástic typu jádro@slupka představuje obtížnou výzvu v mnoha nanotechnologických projektech. V naší současné studii, publikované v časopise J.Phys. D: Appl. Phys., jsme vyvinuli a otestovali originální a spolehlivou metodu výroby takovýchto nanočástic pomocí plynového agregačního zdroje.