Naše role v mezinárodním výzkumu

O dobrém postavení naší katedry v mezinárodní vědecké komunitě svědčí množství zvaných plenárních či keynote přednášek na mezinárodních konferencích. Jako možné příklady je možno uvést přednášky na následujících konferencích a workshopech:

 

 

Členové naší katedry se podílí i na organizaci mezinárodních konferencí a workshopů a to jak přímo (například EUROMAT 2013, International Workshop on Polymer-Metal Nanocomposites, German-Czech Workshop on Nanomaterials, Workshop on Plasma-Based Synthesis of Nanomaterials, Plasma Science and Entrepreneurship Workshop), tak i nepřímo účastí v mezinárodních organizačních výborech (např. EPS, JVC, European Joint Committee on Plasma and Ion Surface Engineering).

 

Mimo tyto aktivity, někteří naši zaměstnanci jsou, popřípadě byli hostujícími editory speciálních čísel odborných časopisů:

V neposlední řadě, zaměstnanci KMF jsou pravidelnými recenzenty odborných článků v renomovaných časopisech, členy panelů grantových organizací (GAČR, GAUK), hodnotiteli grantových projektů nejen v rámci agentur působících v ČR, ale i agentur zahraničních (např. Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (UEFISCDI, Rumunsko), Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS, Belgie), Central European Research Infrastructure Consortium (CERIC), či členy komisí/oponenty při obhajobách diplomových a dizertačních prací na českých i zahraničních univerzitách (Ghent University, Luxembourg Institute of Science and Technology, Universita di Bologna …).