Mgr. Václav Březina, Ph.D.


 

Vzdělání:

2009 – 2012 Bc., Obecná fyzika, MFF UK

2012 – 2014 Mgr., Fyzika kondenzovaných látek a materiálů, MFF UK

2014 – 2022 Ph.D., Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika, MFF UK

2012 – 2019 DiS., Hudba – hra na varhany, Pražská konzervatoř

Pracovní pozice:

Od r. 2021 vědecký pracovník na Katedře makromolekulární fyziky

Zahraniční stáže:

2017 – 2018 National Institute for Materials Science (NIMS), Cukuba, Japonsko

2020 – 2021 Universität Leipzig, Německo

Odborné vědecké zaměření


Pedagogická činnost:

Vypsané práce


Projekty:

Řešitel:

Člen týmu:


Zájmy:

věda, historie, hudba, ...