Mgr. Daniil Nikitin, Ph.D.

Oddělení fyziky vrstev a povrchů


Vzdělání:

2009-2013: Bc. - Státní Chemicko-Technologická Univerzita v Ivanově, Ruská federace

2013-2015: Mgr. - Státní Chemicko-Technologická Univerzita v Ivanově, Ruská federace

2020: Ph.D - Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Česká Republika


Pracovní pozice:

2020 - HVM Plasma spol s r.o., Praha, Česká Republika - výzkumný pracovník

Od 2021 - dodnes: vědecký pracovník, Katedra makromolekulární fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova


Odborné vědecké zaměření


Vědecké zahraniční stáže:

2018 - Erasmus+ traineeship in Chair for Multicomponent Materials, Faculty of Engineering, Kiel University, Germany.

2017 - The Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) beamtime, Hamburg, Germany.


Vědecký výstup a publikační aktivita:

Články v recenzovaných odborných časopisech (Web of Science): 29

h-index: 8 (Web of Science, Clarivate Analytics)