Projekty 7. rámcového programu

Spolupříjemce: Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta

 

IDEAS

Lower bounds for combinatorial algorithms and dynamic problems (LBCAD)
Coordinator: Univerzita Karlova v Praze. Recipient: doc. Mgr. Michal Koucký, Ph.D. Research years: 2014–2019.