Mgr. Emil Svoboda

Pracoviště
Ústav formální a aplikované lingvistiky
E-mail
svoboda@ufal.mff.cuni.cz
Místnost / budova
S 409, 4. patro, Malá Strana, Malostranské nám. 2/25, Praha 1