RNDr. Jiří Hana, Ph.D.

Pracoviště
Ústav formální a aplikované lingvistiky
Telefon
95155 4364
E-mail
Jiri.Hana@mff.cuni.cz
Domácí stránka
http://ufal.mff.cuni.cz/~hana/
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
S 424, 4. patro, Malá Strana, Malostranské nám. 2/25, Praha 1