Mgr. et Mgr. Ondřej Dušek, Ph.D.

Pracoviště
Ústav formální a aplikované lingvistiky
Telefon
951554364
E-mail
odusek@ufal.mff.cuni.cz
Domácí stránka
http://ufal.mff.cuni.cz/ondrej-dusek
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
S 424, 4. patro, Malá Strana, Malostranské nám. 2/25, Praha 1