doc. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D.

Pracoviště
Ústav formální a aplikované lingvistiky
Telefon
95155 4332
Fax
257 223 293
E-mail
pecina@ufal.mff.cuni.cz
Domácí stránka
http://ufal.mff.cuni.cz/pavel-pecina
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
S 422, 4. patro, Malá Strana, Malostranské nám. 2/25, Praha 1