Areál Malá Strana

Na Malé Straně je pouze jedna budova označená jako S. Převážnou část obývají katedry Informatické sekce. V následujícím přehledu jsou tučně zvýrazněny katedry, které mají v budově svůj sekretariát.

Doprava: K budově na Malé Straně je možné se dostat pomocí MHD, přímo před vchodem do budovy je zastávka tramvají Malostranské náměstí, do deseti minut chůze je zastávka metra Malostranská [A]. Autem lze zajet až k budově.

Správce budovy: Martin Hovorka 

Rozpis úklidu:

posluchárny, laboratoře, praktika5× týdněvytírání podlah na mokro nebo vysávání kobercových ploch, vyprazdňování odpadkových košů s komunálním odpadem, mytí tabulí, mytí umyvadel, otírání vodorovných ploch nábytku (volně přístupných), vrchních desek psacích stolů, židlí, skříněk, telefonů, lamp do výše 1,7m
pracovny, kancelářeúklid obdenní (PO-ST-PÁ)vytírání podlah na mokro nebo vysávání kobercových ploch, vyprazdňování odpadkových košů s komunálním odpadem, mytí umyvadel, otírání vodorovných ploch nábytku (volně přístupných), vrchních desek psacích stolů, židlí, skříněk, telefonů, lamp do výše 1,7m, otírání prachu z ostatních volných a dostupných ploch do výše 1,7m
 1× týdně (ČT)odstranění ohmatů v okolí klik u dveří, ometení pavučin, luxování (proděkan-307,knihovna-400)
 1× měsíčněotření parapetů, mytí dveří, luxování čalouněných židlí
toalety5× týdněmytí podlah, mytí záchodových mís, mušlí, umyvadel a zastříkaného kachlového obložení, vyleštění zrcadel, desinfekce WC mís, mušlí a umyvadla, vyprazdňování odpadkových košů, otírání klik a skvrn ze dveří a vypínačů světel
 1× týdně+ ometení pavučin, odstranění ohmatů v okolí klik u dveří, otření parapetů
 1× měsíčně+ mytí dveří, mytí obkladů na WC
chodby5× týdnězametení podlah, mytí podlah, vyprazdňování odpadkových košů, otírání předmětů na dostupných plochách do výše 1,7m, ometení pavučin, otření parapetů
 1× měsíčněmytí dveří, mytí stěn invalidního výtahu, luxování čalouněných židlí
chodby, schodiště1× za 14 dnívytírání podlah na mokro
výtah, průjezd1× týdněvytírání podlah na mokro


Malá Strana „S“

Adresa: Malostranské nám. 2/25, 118 00 Praha 1

Telefon na vrátnici: 951 55 4211

Telefon na velín: 951 55 4204

Přístup: Budova přístupná v pracovní dny od 6 do 20 hodin. Přístup mimo tuto dobu je možný pouze pomocí přístupového systému nebo přes vrátnici. V mimopracovní době je přístup přes dveře v průjezdu do dvora. Do dvora je vjezd možný po ohlášení na vrátnici (nonstop).

Bezbariérový přístup: Vstupy do budovy nejsou řešeny jako bezbariérové, vnitřní části (výtahy, chodby, posluchárny, WC) ano.

Jízdní kola: Pro jízdní kola je vymezen prostor v místnosti S 001, cca 6 míst.

Parkování: Ve dvoře pouze omezený počet parkovacích míst (7), pro servisní organizace. U budovy jsou parkovací zóny MČ Praha 1 (dlouhodobé stání) a placená parkoviště, která jsou s ohledem na turistický ruch často plně obsazena.


SVATOVÁCLAVSKÁ ROTUNDA NA MALÉ STRANĚ


NĚKOLIK POZNÁMEK K HISTORII PROFESNÍHO DOMU

Budova se nachází v centru Malé Strany, přímo pod Pražským hradem, tisíciletým sídlem panovníků českého státu. V roce 1556 přichází do Prahy řád Tovaryšstva Ježíšova. Jezuité se intenzívně věnovali vzdělávací činnosti, jejich staroměstská kolej Klementinum se stala součástí pražské univerzity založené císařem Karlem IV. v roce 1348. V 17. století vybudovali jezuité na hlavním náměstí Malé Strany tzv. Profesní dům. Profesové byli nejvýše postavení příslušníci řádu, kteří skládali po studiu filozofie a teologie zvláštní sliby. Budova je dílem italských architektů, její plány jsou dnes uloženy v Národní knihovně v Paříži.

V 18. století staví otec a syn Dienzenhoferové, vynikající osobnosti české architektury, vedle Profesního domu chrám sv. Mikuláše, který je skutečným klenotem pražského baroka. Po smrti W.A. Mozarta bylo v chrámu provedeno Rosettiho Requiem s pražskou hostitelkou velkého Amadea Josefinou Duškovou jako jednou ze sólistek. Na rozdíl od Vídně se sem přišly se skladatelem, jenž Prahu miloval a byl jí milován, rozloučit tisíce lidí. I dnes zní kostelem hudba při četných koncertech.

Malostranské náměstí je odedávna spojeno s matematikou. V 15. století zde stávala škola, na níž vyučoval matematik a astronom Jan Šindel, pozdější rektor pražské univerzity a tvůrce slavného staroměstského orloje, který je dodnes jednou z hlavních pamětihodností Prahy. V Profesním domě pak byla knihovna obsahující četná díla z oblasti matematiky, astronomie a ostatních přírodních věd. Někteří otcové jezuité působili jako univerzitní profesoři těchto oborů. V koleji Klementinum založili Matematické muzeum, první veřejně přístupné muzeum v českých zemích. Lze říci, že v té době se v Praze zabývali vědeckou prací v matematice právě jen jezuité.

Po zrušení jezuitského řádu roku 1773 se Profesní dům stal majetkem habsburské monarchie. V 19. století byl sídlem vrchního zemského soudu. Po vzniku Československé republiky skrývala jeho sklepení zlatý poklad nového státu. Během druhé světové války užívala budovu německá armáda. Počátkem šedesátých let přešel objekt pod správu Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy univerzity. Dnes tu sídlí její informatická sekce.

Po roce 2000 proběhla rozsáhlá rekonstrukce. Otevřením Konferenčního a společenského centra „Profesní dům“ v roce 2006 a následující slavnostní inaugurací zrestaurovaného refektáře vyzdobeného nádhernými nástropními malbami a připraveného pro koncerty, konference, promoce a jiné slavnostní akce byl završen proces obnovy, který navrátil budově původní krásu a umožní její důstojné využití nejen pro výuku studentů, ale i pro společenské účely.

Literatura:

  • Martin Šolc: Bývalý „profesní dům“ Tovaryšstva Ježíšova na Malostranském náměstí, dnešní budova Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 47 (2002), No. 3, 243–250.
  • Jitka Zichová: Co má matematika společného s výročím založení prvního muzea v Čechách? Informace Matematické vědecké sekce JČMF, 49 (1997), 32–33.