Ústav formální a aplikované lingvistiky

LINDAT/CLARIAH-CZ Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy

Kontakt

Personální obsazení

Vedoucí střediska