RNDr. Jiří Mírovský, Ph.D.

Pracoviště
Ústav formální a aplikované lingvistiky
Telefon
95155 4367
Fax
257 223 293
E-mail
Jiri.Mirovsky@mff.cuni.cz
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
S 422, 4. patro, Malá Strana, Malostranské nám. 2/25, Praha 1