Aktuality

Jeden den s fyzikou se vrátil na Matfyz
17. února 2023

Den plný přednášek, exkurzí, experimentů. Takový byl Jeden den s fyzikou, který se na Matfyzu uskutečnil ve čtvrtek 9. února.

Nová éra SERS a TERS spektroskopie v nanometrické škále
13. února 2023

Časopis Chemical Reviews publikoval rozsáhlou studii o nových směrech a perspektivách spektroskopických metod SERS a TERS. Hlavními autory článku jsou prof. Marek Procházka z Fyzikálního ústavu UK a prof. Yukihiro Ozaki z japonské Kwansei Gakuin University.

Zemřel doktor Jan Kašpar
7. února 2023

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 1. února 2023 zemřel ve věku 81 let RNDr. Jan Kašpar, CSc.

Zemřel doktor Karel Závěta
3. února 2023

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 1. února 2023 zemřel ve věku nedožitých 90 let RNDr. Karel Závěta, CSc.

Centrum vizuální historie Malach je již 13 let otevřeno pro badatele i veřejnost
1. února 2023

Centrum vizuální historie Malach při Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK je již 13 let otevřeno pro badatele i veřejnost. Na konferenci, jež proběhla 30. ledna v Refektáři budovy Matfyzu na Malé Straně, shrnuli jeho koordinátoři dosavadní aktivity a nastínili plány do budoucna.

Středoškoláci prožili den s informatikou a matematikou
31. ledna 2023

Po dvouleté pauze se do malostranské budovy Matfyzu vrátil Jeden den s informatikou a matematikou. Popularizační akce představila témata a výzkumné problémy, kterými se zabývají vědci a studenti MFF UK.

Malá galerie vědeckého obrazu zve na jubilejní 100. výstavu
25. ledna 2023

Malá galerie vědeckého obrazu (MGVO) byla na MFF UK otevřena v prosinci roku 2004, nedávno tedy dosáhla plnoletosti. Významnějším faktem, svědčícím o její vitálnosti, je však počet výstav – zanedlouho bude zahájena již 100. výstava. Umělecká díla Mgr. Aleše Svobody budou na Matfyzu vystavena až do konce března.

Matfyz hostil krajské kolo Matematické olympiády
16. ledna 2023

V úterý 10. ledna 2023 se na Matfyzu uskutečnila krajská kola kategorie A již 72. ročníku Matematické olympiády.

Nanomedicína s neviditelným spínačem
29. prosince 2022

Listopadové číslo časopisu Advanced Functional Materials vyzdvihuje výzkum vědců z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy týkající se návrhu systému podávání léčiv ve formě velmi malých částic oxidu ceru zapouzdřených v nanočásticích oxidu křemičitého. Tento systém může „chytře“ reagovat na okolí a vlivem radikálových forem kyslíku uvolňovat svůj náklad (částice oxidu ceru) v přesně určeném prostředí.

NF Jaroslava Heyrovského ocenil středoškolský projekt řešený na Matfyzu
22. prosince 2022

Matyas Výhonský, student Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť, obdržel cenu Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za svou úspěšnou práci z celostátního kola soutěže Středoškolské odborné činnosti, kterou vypracoval na Katedře fyziky povrchů a plazmatu MFF UK.

Společnost Crytur ocenila studenta Matfyzu
19. prosince 2022

Posluchač Matfyzu Antonín Baďura obsadil druhé místo v soutěži nejlepších diplomových prací v oblasti materiálových věd, kterou každoročně vyhlašuje turnovská společnost Crytur.

Cena MŠMT za výzkum magnetických nanočástic
14. prosince 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ocenilo absolventku Matfyzu dr. Lenku Kubíčkovou. Výsledky jejího výzkumu magnetických nanočástic by mohly pomoci v medicínské diagnostice.

Ocenění pro nejlepší bakalářské a diplomové práce
9. prosince 2022

Výsledky soutěže o cenu děkana MFF UK za nejlepší bakalářskou a diplomovou práci obhájenou v akademickém roce 2021/2022 byly vyhlášeny ve středu 7. prosince 2022 na jednání Vědecké rady MFF UK.

Česká astronomická společnost ocenila profesora Podolského
8. prosince 2022

Profesor Jiří Podolský včera v pražském planetáriu převzal Nušlovu cenu za celoživotní přínos v oblasti teoretické fyziky.

Mezinárodní studentský workshop představil aplikace matematiky
29. listopadu 2022

V polovině listopadu se na Matfyzu uskutečnil Studentský workshop o aplikované matematice. Třídenní mezinárodní akce, kterou uspořádali studenti Matfyzu ve spolupráci se studenty z Heidelbergu a Kodaně, přiblížila uplatnění matematiky napříč obory.