Galleria Chodba představuje život a dílo matematika Ramseye

1. července 2024

Unikátní fotografie a texty, které přibližují profesní i soukromý život výjimečného matematika, ekonoma a filozofa F. P. Ramseye budou až do října k vidění ve výstavním prostoru Galleria Chodba na Malé Straně. Minulou středu výstavu slavnostně otevřeli její autoři prof. Jaroslav Nešetřil a dr. Andrew Goodall společně s prorektorkou UK Markétou Martínkovou a britským velvyslancem v ČR Matthew Fieldem.

Vernisáž výstavy „Frank Plumpton Ramsey: Not to Scale“ (foto: Hrabáková)

Frank Plumpton Ramsey (1903–1930) byl britský matematik, který za svůj krátký život – zemřel v pouhých 26 letech – stihl vytvořit zásadní díla v několika různých oblastech od matematiky a logiky přes filozofii až po ekonomii. Ne nadarmo jej americký časopis The New Yorker nazval ve svém článku z roku 2020 „mužem, který myslel příliš rychle“.

Profesní dráhu zahájil už jako osmnáctiletý překladem spisu Tractatus Logico-philosphicus od jednoho z nejvlivnější filozofů 20. století Ludwiga Wittgensteina. Jako blízký přítel Johna Maynarda Keynese přispěl k rozvoji ekonomie, kde se zabýval například problémem optimálního růstu. Patrně nejvíce však proslul v oblasti matematiky, zejména kombinatoriky. Jeho teorém dal vzniknout celé jedné matematické oblasti, tzv. Ramseyově teorii, která zkoumá, zda každý dostatečně velký systém nutně obsahuje daný podsystém. „Pro nás jako matematiky a informatiky je Ramsey jedna z centrálních figur. Ramseyovu teorii a věty, které jsou s tím spojené, zkoumáme již dlouhou dobu a navazujeme tím na jeho průkopnickou práci,“ přiblížil hlavní motivaci pro uspořádání výstavy prof. Jaroslav Nešetřil z Informatického ústavu UK.

Šíři zájmů a výjimečný talent F. P. Ramseye reflektuje i výstava na Malé Straně, která je rozdělena do několika částí věnovaných Ramseyově působení na Cambridge, jeho matematickým pracím, dílům z oblasti ekonomie a filozofie, ale také rodinnému životu. Autorům se například podařilo získat několik snímků ze sbírky Petera Loftse. Jde o fotografie, které v Cambridge pořídila manželka britského matematika Lettice Ramseyová, jež byla profesionální fotografkou a portrétovala nejen univerzitní studenty, ale také významné vědce či literáty sdružené ve skupině Bloomsbury Group, jejíž členkou byla například Virginie Woolfová. K vidění jsou dále třeba dosud nepublikované fotografie z archivu Stephana Burche, vnuka F. P. Ramseye, kopie Ramseyových poznámek či výňatky z publikovaných článků.

Příprava expozice zabrala zhruba rok a půl. „Všichni, které jsme oslovili s naším nápadem uspořádat o Ramseyovi výstavu, byli velmi vstřícní a ochotně nám poskytli potřebné materiály. Některé unikátní fotografie z kolekce Petera Loftse jsme dokonce odkoupili,“ dodává prof. Nešetřil. Výstava Frank Plumpton Ramsey: Not to Scale bude v Galleria Chodba (přízemí budovy MFF UK, Malostranské nám. 25) otevřena až do 22. října 2024.

OPMK