Výzkumná infrastruktura SPL-HTC projde díky OP JAK rozšířením a modernizací

28. června 2024

Mezi projekty, které se úspěšně ucházely o podporu v rámci výzvy „Výzkumné infrastruktury I“ z Operačního programu Jan Amos Komenský, se zařadil i projekt „Modernizace a inovace velké výzkumné infrastruktury SPL-HTC“ z MFF UK. Na nákup nebo modernizaci přístrojů díky němu poplyne v následujících bezmála třech letech přes 30 milionů korun.

Cílem investičního projektu bude rozšířit a modernizovat klíčová zařízení Laboratoře fyziky povrchů (SPL) a Vodíkového technologického centra (HTC). Laboratoř i Centrum jako součásti velké výzkumné infrastruktury SPL-HTC působí v rámci konsorcia evropské výzkumné infrastruktury CERIC-ERIC, která poskytuje uživatelům bezplatný a otevřený přístup ke špičkovým výzkumným zařízením pro výzkum pokročilých materiálů. Z modernizace infrastruktury tak bude moci profitovat celosvětová vědecká obec, a projekt tedy kromě přímého navýšení možností a kapacit výzkumných zařízení napomůže i mezinárodní spolupráci. Jde o jeden ze čtyř projektů úspěšných v rámci této výzvy OP JAK, které budou na MFF UK v následujících třech letech probíhat.

„Pořízen bude například infračervený spektrometr. Ten bude integrován do systému kombinujícího fotoelektronový spektrometr NAP-XPS se skenovacím tunelovým mikroskopem AP-STM, které mohou fungovat ve vyšších tlacích, tedy v řádu několika milibarů, a celý systém tak umožní provádět komplexní studie v operando podmínkách. Další významnou investicí bude doplnění fotoelektronového spektrometru EnviroESCA o záložní zdroj pro zajištění bezpečného provozu tohoto drahého zařízení a o hmotnostní spektrometr pro detekci molekul či jejich fragmentů, což umožní komplexnější studium interakce plynů s povrchy vzorků,“ popisuje záměry projektu profesorka Iva Matolínová, jeho řešitelka a zároveň ředitelka velké výzkumné infrastruktury SPL-HTC a také vedoucí Skupiny nanomateriálů na Katedře fyziky povrchů a plazmatu MFF UK.

Projekt je realizován díky spolufinancování Evropskou unií.

KFPP