Symbiotické dvojhvězdy na Matfyzu

21. června 2024

V prvním červnovém týdnu proběhla na naší fakultě mezinárodní astronomická konference s názvem Symbiotic stars, weird novae, and related embarrassing binaries. Náplní přednášek i následných diskusí tak byly pozoruhodné dvojhvězdné systémy, které nás stále překvapují svým chováním, náhlým vzplanutím, mohutným přenosem hmoty nebo rozpínající se okolohvězdnou obálkou.

Z konference Symbiotic stars, weird novae, and related embarrassing binaries (foto: Thomas Petit / Southern Spectroscopic Project Observatory Team)

Do Prahy se sjela necelá stovka odborníků na tuto problematiku, která je stále více v popředí zájmu celé astronomické komunity. I přes narůstající přesná pozemská i družicová měření se nedaří zcela uspokojivě vysvětlit všechny jevy, které se v těchto unikátních dvojhvězdných soustavách (tj. horký bílý trpaslík plus chladný červený obr) často pozorují.

Stále větší význam v tomto oboru mají také amatérští pozorovatelé, kteří díky svým menším přístrojům, umístěným v odlehlých částech zeměkoule, systematicky pořizují přesná měření. Jejich prezentacím bylo věnováno celé páteční jednání.

Po velmi dlouhé době šlo o konferenci na téma symbiotických hvězd. Všichni účastníci se shodli na tom, že v následujících letech by bylo vhodné tuto akci zopakovat. Zdárnému průběhu přispělo také prostředí a skvělé zázemí historické budovy MFF UK na Malé Straně. Hlavním pořadatelem této akce byl Astronomický ústav UK, spolupořadatelem pak společnost Planetum – Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy. Důležité role předsedy místního a spolupředsedy vědeckého organizačního výboru se výborně zhostil RNDr. Jaroslav Merc, Ph.D. (AÚ UK).

M. Wolf (AÚ UK)