Doktorand Matfyzu získal ocenění na Česko-slovenské spektroskopické konferenci

7. června 2024

Na konci května se v moravském Kurdějově uskutečnila 18. Česko-slovenská spektroskopická konference. Na setkání věnovaném pokrokům v oblasti spektroskopie vystoupili také doktorandi Matfyzu.

Oceněný doktorand Štěpán Jílek společně s předsedkyní organizačního výboru dr. Markétou Holou a předsedou konference prof. Viktorem Kanickým (foto: Spektroskopická společnost)

Již 18. Česko-slovenská spektroskopická konference, kterou organizovala Spektroskopická společnost Jana Marka Marci a Slovenská spektroskopická společnost, se konala ve dnech  27.–31. května. Součástí programu bylo také Microsymposium věnované nedávným pokrokům ve vibrační spektroskopii, které bylo spojeno s oslavami 50 let od objevu SERS (Surface Enhanced Raman Scattering), 50 let od objevu a potvrzení jevu Ramanovy optické aktivity a s 65. výročím úmrtí rakouského fyzika Adolfa Smékala, jenž proslul předpovědí nepružného (Ramanova) rozptylu.

Konference s mezinárodní účastí přivítala v Kurdějově i studenty doktorského studijního programu Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Štěpán Jílek, student třetího ročníku doktorského programu, na konferenci přednesl příspěvek „Exploring Mononucleotide G-quadruplexes through Vibrational and Chiroptical Spectroscopy“, za nějž získal cenu za nejlepší studentskou prezentaci v rámci Microsymposia. Na Matfyzu řeší Štěpán Jílek disertační práci na téma „Vibrační a chiroptická spektroskopie nukleotidů a nukleových kyselin“ pod vedením dr. Václava Profanta.

Oceněnému doktorandovi srdečně gratulujeme!