Matfyz přivítal zástupce tchajwanské univerzity

20. června 2024

V pondělí 10. června navštívila Matematicko-fyzikální fakultu UK delegace z National Taiwan Normal University (NTNU). Zástupci College of Science NTNU a MFF UK hovořili o možnostech spolupráce v oblasti matematiky, fyziky i dalších oborů.

Setkání se zástupci National Taiwan Normal University (foto: Tomáš Rubín)

Delegaci v čele s výkonným viceprezidentem prof. Frankem (Young-Hsiang) Yingem a děkanem College of Science prof. Jein-Shan (Jasonem) Chenem přivítal na půdě MFF UK děkan doc. Mirko Rokyta. Schůzky se zúčastnili také proděkan pro matematickou sekci prof. Vít Dolejší a akademičtí pracovníci doc. Jiří Pavlů a dr. Gilbert Pi z Katedry fyziky povrchů a plazmatu a prof. Jana Kalbáčová Vejpravová z Katedry fyziky kondenzovaných látek. NTNU dále reprezentovali zástupci pracovišť Department of Physics, Department of Chemistry a Department of Life Science.

Záměrem setkání bylo vzájemné představení obou institucí s cílem nalezení styčných bodů pro spolupráci. Několik návrhů v tomto směru zaznělo již během prezentací a společné diskuse. Jako velice slibná se jeví spolupráce v oblasti fyziky. Spolupráce v oblasti matematiky již intenzivně probíhá mezi Katedrou matematické analýzy MFF UK a Department of Mathematics NTNU. Tchajwanští a čeští zástupci probírali i možnosti tzv. double degree studia. S ohledem na širší oborové zaměření College of Science vyjádřila tchajwanská strana zájem spolupracovat i s Přírodovědeckou fakultou UK.

OVZS